TÜRMOB’a Çağrımızdır! Meslektaşlarımız Ölüyor.Görevinizi Yapın!
15 Aralık 2020 Salı
Bilindiği üzere tüm dünya’da ve ülkemizde etkisini giderek artıran Covid-19 salgını yaşanmaktadır. . .
TÜRMOB’a  Çağrımızdır! Meslektaşlarımız Ölüyor.Görevinizi Yapın!

TÜRMOB’a  Çağrımızdır!

Meslektaşlarımız Ölüyor.Görevinizi Yapın!

     
 Sayın TÜRMOB başkanı ve yönetim kurulu üyeleri;

Bilindiği üzere tüm dünya’da ve ülkemizde etkisini giderek artıran Covid-19 salgını yaşanmaktadır. Salgın çok büyük can kayıplarına neden olmaktadır.Ülkemizdeki salgın tablosuna bakıldığında hastalığa yakalanma ve ölüm oranları açısından meslek mensuplarımızın sağlık çalışanlarından sonra en ön sırada olduğu değerlendirilmektedir. Ne yazık ki salgının başlangıcından bu yana derin bir suskunluk içinde olduğunuzdan  hastalanan ve ölen meslektaş sayıları konusunda istatistiki verilere sahip değiliz. Ancak gerek sosyal medyadaki verilere gerekse meslektaşlardan birebir aldığımız verilere bakıldığında hastalığa yakalanan ve ölen meslek mensubu sayıları giderek artmaktadır. Sonuç olarak ağır iş yükümüz  ve çalışma koşullarımızın özellikleri (birebir insan ilişkisi,kargo,evrak vs.) nedeniyle MESLEKTAŞ COVİD’E YAKALANIYOR  MESLEKTAŞ ÖLÜYOR!!!

Bu nedenle ilgili makamlarla görüşerek sağlığımızı korumak ve ölümlere son vermek en acil göreviniz ve sorumluluğunuzdur.

      ACİL GÖREV
  • 1-Meslektaşların yüksek risk grubunda olduğu gerçeğinden hareketle istisnasız olarak ÖNCELİKLE AŞILANMASI sağlanmalıdır.
  • 2-Covid-19 salgını kontrol altına alınıncaya kadar tüm beyan ve bildirimlerin ÜÇER AYLIK sürelerde verilmesi temin edilmelidir.
  • 3-Hastalığa yakalanan ve ölen meslek mensuplarına TÜRMOB kaynaklarından karşılıksız maddi destek verilmelidir.
  • 4-Meslektaşlarımızın kamuya olan tüm borçları salgın sonuna kadar ertelenmeli ve sonrasında uygun koşullarla taksitlendirilmelidir.
  • 5-Salgın sürecince mücbir sebep halleri etkin ve kolaylaştırıcı  şekilde uygulanmalıdır.
  • Gereğini yapmak üzere sizleri göreve davet ediyoruz.11/12/2020

                         Saygılarımızla
 
    TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ( T M B )
                  Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                            Belma Sabuncu
Başkan                                         Sekreter 
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .