TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ;GEKAP Sorunu ve Çözümü
11 Ağustos 2020 Salı
GEKAP uygulamasının işveren üzerinde ciddi bir yük getirdiğini vurgulayan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, . . .
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ;GEKAP Sorunu ve Çözümü
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ;

GEKAP Sorunu ve Çözümü

GEKAP uygulamasının işveren üzerinde ciddi bir yük getirdiğini vurgulayan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, en azından küçük esnafların bundan muaf tutulması gerektiğini söyledi.  Kartaloğlu, GEKAP ile ilgili sorun ve sıkıntıların halen çözülemediğini ifade etti.

2020 yılı itibariyle yürürlüğe giren ve 2020 yılı için altı aylık dönemler halinde beyan edilmesi gereken 2872 sayılı Çevre Kanunun Ek-1 sayılı listesindeki ürünler (Lastikler, Akümülatörler, Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Piller, Madeni Yağlar, Bitkisel Yağlar, İlaçlar ile İçecek ambalajları ve diğer ambalajlar ) için geri kazanım katılım payı ilk beyanları alındı.

GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) uygulamasının ortaya çıkartacağı sorunları bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine, işveren meslek örgütlerine, kamuoyuna, basın yayın organlarına raporlar hazırlayarak, anlatarak, dile getirdik ve çözüm önerilerimizi sunduk. Sorun ve sıkıntıları bildirmenin yanı sıra uygulamanın başarısı için çözüm önerilerimizi de tüm kesimlerle paylaştık. Bugüne kadar yaptığımız çağrılardan maalesef bir sonuç alamadık.

GEKAP, sanayiciye, tüccara, esnafa, işverene çok ciddi yük getirdi. Ayrıca uçsuz bucaksız bir ürün yelpazesi içerisinde beyan yükümlülüğü getirdi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile TÜRMOB bu konuda ciddi bir mücadele verdi. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve girişimler sonunda bazı kolaylaştırmalar yapıldı, bazı esneklikler getirildi. Ancak yeterli olmadı.

İlk beyanların verilmiş olmasına karşın halen sorun ve sıkıntılar çözülmüş değil. GEKAP uygulaması üretim maliyetleriyle birlikte işveren üzerinde ciddi bir yük getirdi. GEKAP mükellefi olan bir işletme bu beyannameyi vermezse veya yanlış düzenlerse sorumlular, 22 bin lira idari para cezası veya hatalı bir bildirimde bulunursa 6 aydan başlayan hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Ciddi yükümlülükler getiren bir düzenleme. En azından küçük esnafların bundan muaf tutulması gerekiyor.

GEKAP’ın tıpkı Özel Tüketim Vergisi uygulamasında olduğu gibi kaynakta vergilendirilme ilkesine göre düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle ambalajlı ürünlerin piyasaya sürülmesindeki sorumlunun tayini ve GEKAP beyanının hem işletmeler hem de beyanname verme yükümlülüğü açısından uygulanmasının bu hali ile doğru bir şekilde yürütülmesi neredeyse imkansız görünüyor.

Ambalaj malzemesinin üretiminden geri kazanım katılım payı alınarak uygulama basitleştirilebilir ve işletmeler ağır bir yükle karşı karşıya kalmaz.

TÜRMOB ve mali müşavirler, çevreyi koruyacak her türlü düzenlemenin yanında oldu ve olmaya devam edecek. Çevreyi korumak adına çıkılan yolda işletmelere ve uygulayıcılara altından kalkılamaz bir yük yüklenmesi doğru olmayacaktır. Düzenlemenin sağlıklı uygulanabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için ikinci altı aylık beyan dönemi olan Ocak 2021'i beklemeden bir masanın etrafına oturup bunu nasıl uygulanabilir hale getirebiliriz, bu cezaları nasıl azaltabiliriz, çevreyi korumak için bu düzenlemeyi nasıl daha işlevsel hale getirebiliriz noktasında çalışma yapmalıyız. Bunu yaparsak çevremizi, doğamızı, çocuklarımızın geleceğini ve işletmelerimizi daha iyi korumuş olacağız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması gözden geçirilmeli, sistem alt yapıları güçlendirilmelidir

Ülke genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmasına başlandı. Halen Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya'da pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının ülke genelinde uygulanmasına 1 Temmuz 2020 tarihinde başlanıldı ve ilk beyannameler 26 Ağustos 2020 tarihine kadar verilecek. Öncelikle pilot iller uygulamasında ortaya çıkan sıkıntı ve sorunlar değerlendirilerek, uygulama gözden geçirilmeli, sistem alt yapıları güçlendirilmelidir.

*****

Dünya vergi idarelerinin pandemiyle imtihanı

Vergi idareleri ilave olarak örtülü sermaye düzenlemelerinin esnetilmesi, belirli sektörlerde 2020 yılında geçici vergi ödemelerinin ertelenmesi, hızlandırılmış amortismana izin verilmesi, COVID 19'la ilgili bağışların vergi matrahından indirimi gibi çok çeşitli tedbirleri hayata geçirdi.

Dünyada vergi idareleri COVID 19'un yaratmış olduğu tahribatı azaltmak için geleneksel yöntem olarak vergi ödemelerini erteledi. Vergi idareleri ilave olarak örtülü sermaye düzenlemelerinin esnetilmesi, işletmelere likidite sağlanması amacıyla ithalatta alınan KDV’nin ödenmesinin bir ay sonraya ertelenmesi, belirli sektörlerde 2020 yılında geçici vergi ödemelerinin ertelenmesi, hızlandırılmış amortismana izin verilmesi, COVID 19'la ilgili bağışların vergi matrahından indirimi gibi çok çeşitli tedbirleri hayata geçirdi.

Vergi idareleri, COVID 19 salgını dolayısıyla turizm, konaklama, yeme içme ve kültürel faaliyetlerle ilgili sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler ile küçük ölçekli mükellefler ya da serbest çalışanlar için özel vergi düzenlemeleri yapıyorlar.

Birçok vergi idaresince uygulanan geleneksel yöntem vergi ödemelerinin ertelenmesi oldu. Ancak bazı vergi idareleri ilave olarak örtülü sermaye düzenlemelerinin esnetilmesi, işletmelere likidite sağlanması amacıyla ithalatta alınan KDV’nin ödenmesinin bir ay sonraya ertelenmesi, belirli sektörlerde 2020 yılında geçici vergi ödemelerinin ertelenmesi, hızlandırılmış amortismana izin verilmesi, COVID 19’la ilgili bağışların vergi matrahından indirimine ilişkin özel düzenleme ve sonraki döneme devreden KDV’nin iadesi, aşı çalışmalarında AR-GE faaliyetlerine ilave indirim sağlanması gibi düzenlemeler getiriyorlar. Çoğu ülkede bu önlemler Mart ve Nisan aylarında ilan edildi.

OECD, bütün Dünyada vergi idarelerinin COVID 19’la ilgili aldığı önlemlere internet sayfasında toplu olarak yer vermekte ve bu bilgileri belirli aralıklarla güncellemektedir. Aşağıda farklı konumlardaki devletlerin aldıkları bazı önlemlerle ilgili örnekler yer almaktadır.

• Hollanda’da gelir, kurumlar, KDV ve sosyal güvenlik primi ödeme tarihleri 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bazı özel durumlarda, kurumlar vergisine tabi olan mükelleflere 2020 yılı için bekledikleri zararı, 2019 yılı kazancından indirim olanağı getirildi.

• Brezilya’da sanayi ürünleri üzerindeki vergiler; tıbbi ürünler ve hastanelere yapılan teslimler için geçici olarak yüzde 0’a indirildi. Ayrıca tıbbi ürünler üzerindeki ithalat vergileri de Aralık 2020 sonuna kadar yüzde 0’a indirildi.

•Bulgaristan’da acil durum sürecince işverenlere, onaylarını almaksızın ücretlerinin yüzde ellisinden daha az ödeme yapmamak koşuluyla çalışanlarını izne çıkarma yetkisi verildi.

• Cayman Adaları, oranı yaklaşık yüzde 13 olan turizm konaklama vergisinin uygulanmasını, 1 Nisan’dan 30 Eylül 2020’ye kadar geçici olarak durdurdu.

• Şili’de emlak vergisi ödemeleri ertelendi.

• Kolombiya’da 21 Mayıs 2020’de restoran ve kafeteryalar için satış vergisi oranı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 0 ‘a indirildi. Ulaşım, eğlence, yemek ve içecek sektörleri için 2020 yılında geçici vergi oranı yüzde 0’a indirildi.

• Çek Cumhuriyetinde Mayıs ayında yapılan düzenleme ile konaklama hizmetleri için uygulanan KDV oranı yüzde 15’den yüzde 10’a indirildi. Bu spor salonları ve kültürel faaliyetler içinde geçerli.

• Danimarka’da hasta olduğu için çalışamayan işçiler dolayısıyla işverenlerin sübvanse edilmesi yönünde düzenleme yapıldı. Danimarka, ayrıca bu dönemde AR-GE faaliyetlerini unutmadı ve 2020-2021yılları için bu faaliyetlere geçici ilave vergi indirim sağladı.

• Mısır’da turizm sektöründe faaliyette bulunan mükellefler için emlak vergileri üç ay ertelendi.

• Finlandiya’da örtülü sermaye düzenlemeleri, ortaklarından borç almanın yerel işletmeler için hayati öneme sahip olduğu dikkate alınarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar askıya alındı.

• Fransa’da koruyucu maskeler ve kişisel sağlık ürünlerinde KDV oranı yüzde 5,5’e indirildi. Turizm sektöründe faaliyette bulunan gerçek kişi mükellefler için geçici gelir vergisi ödemeleri 1 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

• Almanya’da COVID 19’dan doğrudan etkilenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine vergi ertelemesi getirildi. Tek ebeveynler için asgari geçim indirimi arttırıldı. İşletmelere ilave likidite sağlamak amacıyla ithalatta alınan KDV’nin ödenmesi bir ay ertelendi.

•Endonezya’da çalışanların gelirlerine vergi kesintisi istisnası getirildi. Bu uygulama başlangıçta Eylül sonuna kadar öngörülmekle birlikte sonra Aralık ayı sonuna kadar uzatıldı.

•İtalya’da COVID 19’la ilgili bağışların yüzde 30‘unun vergiden indirimine ilişkin özel düzenleme yapıldı.

•Japonya’da genel satış vergisi oranı (KDV) yüzde 16’5’ten yüzde 15’e indirildi.

• Kenya’da aynı şekilde standart KDV oranı yüzde 16’dan yüzde 14’e indirildi.

• Çin’de sonraki döneme devreden KDV’nin tamamının iadesi yönünde düzenleme yapıldı.

• Rusya’da talepte bulunan mükelleflere belirli koşulları sağlaması durumunda beş yıl vergi ertelemesi getirildi.

• Suudi Arabistan’da KDV iade süreçleri hızlandırıldı.

• İspanya’da pandemi döneminde elektronik yayınların okunmasında görülen artıştan dolayı elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 4 oranında süper indirimli KDV oranı getirildi.

OECD listesinde Türkiye’ye ayrılan bölümün diğer ülkelerle kıyaslayınca oldukça kısıtlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yapılan yeni düzenlemeler henüz listede yer almıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde belirli sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için KDV oranı indirimi ve kira ödemelerinde uygulanan vergi kesintisi oranlarında indirim yapıldı. Bu ekonominin tekrar canlanması ve COVID-19 dolayısıyla faaliyetleri sekteye uğrayan sektörlere destek sağlanması için olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Ancak diğer ülke uygulamalarına bakıldığında birçok ülkenin benzer düzenlemeleri Nisan, Mayıs aylarında yaptığı görülmektedir. Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlamalarının azaltılmaya/kaldırılmaya başlandığı tarihin 1 Haziran 2020 tarihi olduğu dikkate alındığında, bu düzenlemelerin daha önce yapılmış olması halinde olumlu sonuçların daha erken alınmış olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca mükellefleri desteklemek için Türkiye’de ilave düzenlemeler yapılması da düşünülebilir. Bunlara birçok ülkede uygulanan 2020 yılı geçici vergi ödemelerinin ileri tarihe ötelenmesi, elektronik yayınlarda yüzde 18 olan KDV oranının basılı yayınlarla aynı orana indirilmesi, genel KDV oranında indirim, pandemi döneminde fedakarca çalışan ve ciddi tahsilat sorunu yaşayan mali müşavirler öncelikli olmak üzere serbest meslek faaliyetlerinde KDV indirimi, sonraki döneme devreden KDV’lerin tamamının iadesi, kurumlar arası örtülü sermaye düzenlemelerinin bu yıl için esnetilmesi gibi örnekler gösterilebilir.
 
*****

Kısa çalışma ödeneği ve işveren desteği

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek verilecek.

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek verilecek.

7252 sayılı Kanunla çalışma hayatında yeni düzenlemeler yapıldı. 28.7.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çalışma hayatında yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26'ıncı maddeyle;

-  1.7.2020 tarihinden önce 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında kısa çalışma başvurusunda bulunan veya 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarılan işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının aynı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi,

- 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle sınırlı olmak,

Şartlarıyla, Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek verilecek.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacak.

Bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

İşsizlik fonundan karşılanan bu kapsamdaki teşvik tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

2- Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı kapsamı dışında tutuldu.

Cumhurbaşkanınca fesih yasağı, her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.6.2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

3- Cumhurbaşkanınca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bir bütün olarak veya sektörel olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilecek.

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

➤ Ticari veya zirai bir işletmenin yahut serbest meslek faaliyetinin durdurulması karşılığında alınan paraların,

➤ Ticari işlerin veya serbest meslek faaliyeti kabul edilen işlerin arızi olarak yapılması dolayısıyla alınan paraların,

➤Taşınmazların tahliyesi karşılığında alınan paraların,

➤ Kiracılık hakkının devri için alınan paraların,

➤ Ticari veya zirai bir işletmenin açılmaması yahut serbest meslek faaliyetine hiç girişilmemesi karşılığı alınan paraların,

➤ Gerçek usulde yapılan ticari veya mesleki faaliyetin bırakılmasından terk edilen işlerle ilgili tahsilatların, arızi kazanç olarak gelir vergisine tabi olduğunu, ancak saydıklarımızın son ikisi hariç olmak üzere arızi kazançların 40.000 Lirasının vergiden istisna olduğunu, arızi kazançlar üzerinden KDV hesaplanmayacağını, bu işler için makbuz veya gider pusulası kullanılabileceğini

Biliyor muydunuz?
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Meclise mali mevzuat ve uygulamalarını yakından ilgilendiren bir Torba Kanun Teklifi sunuldu.
Bu düzenlemelerin reform niteliğimi yoksa deform niteliğimi daha hakim? Oysa kriz dönemlerinde vergi enstrümanı iyi kullanılırsa
Başta ben olmak üzere birçok kişi ve kurum tarafından dillendirilen, ekonominin önünü açmak için adeta zorunluluk hale gelen vergi affı . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki . . . .
Kamusal Bir Görev Anlayışı ile Ülkemize Değer Katan Meslektaşlarımızın Ücretlerinin Tahsilatı Kamusal Güvence Altında Olmalıdır....
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. . . . .
Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu 520 Sıra Numaralı” tebliğde ifade edildiği
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere,
"Gerek meslektaşlarımızı, gerekse Mesleki tüm örgütlerimizi yapılması istenen değişiklikleri değerlendirip, . . . .
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük istatistiklerini takip etmeye alışmıştık. Son günlerde takip ettiğimiz . . .
4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan IMF çalışma raporu, küresel firmaları ve ulusal kurumlar vergisini uyuşmazlıklar bakımından inceledi.
Teklif ile; Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini . . . .
16.10.2020 tarihinde TBMM’ne gönderilen tasarı ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılması teklif edilmektedir.