TÜRMOB' dan Sirküler;
24 Kasım 2020 Salı
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
TÜRMOB

TÜRMOB' dan Sirküler

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma


Özet : 518 sayılı VUKGT ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Nisan 2020 vergilendirme dönemine ilişkin 27 Temmuz 2020 tarihine kadar vermiş oldukları KDV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Kasım 2020 Cuma günü dolmaktadır.

Söz konusu ödemeler 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak borçlar arasında yer almamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan 518 sayılı VUKGT ile aşağıda yer alan mükelleflerin 1/4/2020 ila

30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 25.03.2020/76 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. Tebliğ uyarınca;

I- ) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

II- ) Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
1-    Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,
2-    Sağlık Hizmetleri,
3-    Mobilya İmalatı,
4-    Demir Çelik ve Metal Sanayii,
5-    Madencilik ve Taş Ocakçılığı,
6-    Bina İnşaat Hizmetleri,
7-    Endüstriyel Mutfak İmalatı,
8-    Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça ve Aksesuar İmalatı,
9-    Araç Kiralama,
10-  Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,
11-  Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,
12-  Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri,
13-  Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri,
14-  Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,
15-  Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti,
16-  Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

Detay için tıklayınız   24-11-2020-mucbirsebep.pdf
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .