TÜRMOB' un Süre Uzatımı İsteğine Karşılık Şu Ana Kadar Herhangi Bir Uzatma İşlemi Yapılmadı.
26 Kasım 2020 Perşembe
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
TÜRMOB
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 Olmasınımı Bekleyecekler... 

Aşağıda Uzatılması İstenilen Beyanlar Bugünlerde 
(Pandemi Döneminde) 
Uzatılmayacaksa,
 Ne zaman Uzatılacaktır Acaba? 

İktisadi Dayanışma olarak 
Maliye Bakanlığı Yetkililerine Soruyoruz.

-----------------------------------------------------

TÜRMOB' un Talebi

Konu : Süre Uzatımı

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
(Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)

Bilindiği üzere, birçok kamu idaresinin de sunucularının bulunduğu Türk Telekom Omitköy Veri Merkezinde 26/11/2020 tarihinde UPS anzası yaşanmış, uzun süreli elektrik kesintisinin üzerine verilen yüklü akım nedeniyle sunucularda arızalar meydana gelmiştir. Hali hazırda başta wcb tabanlı olarak çalışan muhasebe programlan olmak üzere bazı internet tabanlı uygulamalara erişilememektedir.

Birliğimize. Odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan yoğun bir şekilde gelen taleplerden.

•    Ekim 2020 Dönemine Ait KDV Beyannamesi,

•    Ekim 2020 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,

•    Ekim 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin

sağlıklı hazırlanıp gönderi lebi lmcsi için ek süreye ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Tamamen teknik sorunlardan kaynaklı olarak beyannameleri gönderemeyen meslek mensuplarının yoğunluğu da dikkate alınarak söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin Başkanlığınızca uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması hususunu takdirlerinize sunarım.

TÜRMOB Genel Başkanı
Emre Kartaloğlu
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ...
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 28 bin TL artırılarak 268 bin TL'ye yükseltildi.
7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de . . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi uyarınca “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi
Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından “sanal kumar” gerçeği çıktı.
Bugüne kadar çok sayıda vergi yürürlüğe girdi, yürürlükten kaldırıldı, ancak hiçbirisi kamuoyunda bu kadar tartışılmadı. Evet, Değerli Konut Vergisinden bahsediyoruz.
7103 sayılı Kanun’da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi . . . .
18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı . . . .
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bu haber, son 300 yılın en önemli ekonomik krizini yaşayan ve COVID-19 salgını ile boğuşan İngiltere’den...
İşverenim İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. 5 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmediğini öğrendim.
Akaryakıt sektöründe, 2019 yılı sonu itibarıyla 5'i faal 6 rafineri, 93 dağıtıcı ve 12.898 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan . . . .
6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla
Değerli meslekdaşlarım, Avrupa Birliği projelerinin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin hizmet sağlayıcısının serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensupları olduğunu, . . .