YAZAR
Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Talha Apak
29.11.2020
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor. Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği uygulamasının süresi 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı...
25.11.2020
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken, kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerde ise üç yıldır yüzde 22 olan sabit oranlı vergi yeni yılda yüzde 20 olarak uygulanacak...
19.11.2020
Başta vergi ve sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma, en son 2018 yılında yapılmış olmasına rağmen
20.10.2020
Pandeminin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için bir dizi önlem alınıyor ve düzenlemeler yapılıyor.
14.10.2020
Covid-19 hemen herkesin kafasında geleceğe ilişkin belirsizlik yarattı. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası,
08.10.2020
Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler, eğitim ve sağlık harcamalarını, belli sınırlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından indirebilir. Böylece daha az vergi ödeme imkanına kavuşurlar...
25.08.2020
Gelişen teknolojiden daha etkin ve verimli faydalanmak ve vatandaş odaklı devlet anlayışı kapsamında bürokrasiyi hızlandırmak amacıyla,
26.07.2020
Ülkemizdeki ilk ihtisas serbest bölgesi artık “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ)” ismiyle faaliyetini sürdürecek.
04.07.2020
Yeni torba yasa karşılıksız çek suçlarında yeni düzenlemeler getirdi. Karşılıksız çekten hapis yatan tahliye olduktan sonra borcunun kalan kısmını taksitler halinde ödeyebilecek. Ödeme ceza mahkumiyetinin sonuçlarını ortadan kaldırıyor...
29.06.2020
Yurtiçi ve yurtdışındaki varlıkların kayda girmesi için getirilen Varlık Barışı uygulamasında sona yaklaşılıyor.Gerçek ve tüzel kişiler, 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 vergi ödeyerek varlıklarını beyan edebiliyor...
1 2 3 4 5