YAZAR
Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
Talha Apak
08.06.2021
Salgın ekonomik ve sosyal hayatı etkiledi. Ekonominin her düzeydeki aktörü salgından bir ölçüde zarar gördü.
30.05.2021
Vergi sistemimizin yapısal sorunları nedeniyle yine yeni bir vergi barışı zamanı geldi. Kanun teklifi TBMM ye sunuldu.
23.05.2021
Ülkemizde en çok tercih edilen şirket türü, anonim şirket veya limited şirket olarak bilinen sermaye şirketleridir.
01.05.2021
Thodex skandalıyla kripto paralar gündemin ilk sırasına yerleşti.
24.04.2021
Türkiye’de kripto paralarla alışveriş yapılması Merkez Bankası tarafından yasaklandı. Bu adım global bir etki yarattı. Bitcoin başta olmak üzere dünyada yaygın olan kripto paralar değer kaybetti…
15.04.2021
Pay sahiplerinin şirkete ilişkin haklarını kullanabilmesi için her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde genel kurul toplantıları yapılır. Genel kurullarda yaşanan sorunlar ve tartışmalar Covid-19 ile daha fazla gündem oldu…
26.03.2021
Satın alınma tarihinden itibaren beş yıl içinde satılan gayrimenkullerin değer artış kazancı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. Beyan edilecek rakam “safi değer artışı” hesaplanarak bulunur…
11.03.2021
Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Yedi gelir unsurundan oluşan gelir vergisi beyannamesi her yıl Mart’ta verilir.
10.03.2021
Bilanço döneminde işletmelerin ne kadar büyüyüp küçüldüğünün görülmesi çok önemli. Olası hataların tespit edilmesi ve yeni politikaların üretilmesi, ancak bilançoların doğru okunması ve tahlil edilmesiyle mümkün...
16.02.2021
Geçen yıl getirilen ancak uygulaması ertelenen değerli konut vergisi bu yıl yürürlüğe girdi.
1 2 3 4 5 6 

12- Vergi Müfettişi Ramazan Kaya "7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Konulu Sunumlarına Devam Ederken Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladıktan sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Seminer Sona Erdi.