Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
25 Ocak 2022 Salı
Talha Apak
Yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ancak uygulamada yaşanan bazı sorunlara açıklık getirilmesi beklentisi devam ediyor…
Türk vatandaşlığına  kabul şartları değişti

Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

Yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ancak uygulamada yaşanan bazı sorunlara açıklık getirilmesi beklentisi devam ediyor…

HER gün 20 milyon dolarlık gayrimenkulün yabancıya satıldığı Türkiye pazarında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 11/2/2010 tarihinde yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak, 6/1/2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına kabulündeki şartlarda, aşağıdaki şekilde önemli değişiklikler yapıldı.

YENİ KABUL ŞATLARI 

a) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen.

b) En az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tespit edilen.

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespit edilen.

ç) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca tespit edilen.

d) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen.

e) En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilen.

KOMİSYON KURULMASI VE DENETİM SÖZ KONUSU 

Yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir. 

Belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir. Belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılır. Satım sonucu; elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenir.

UYGULAMADA BAZI SIKINTILAR VAR 

Sektör temsilcileri; Türk Lirası’nın güçlenmesi açısından doğru bir karar olmakla birlikte Merkez Bankası döviz rezervlerine katkı sağlayacak uygulamaya geçiş için bazı konularda prosedürlerin bilinmediğini ifade etti. Milyon dolarlık işlemlerin durmaması için konuyla ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusundaki genelgenin bir an önce çıkarılması gerektiğine ifade ediyorlar. Yabancı paranın TL’ ye çevrilmesinde “vatandaşlık amaçlı kur” sistemi devreye sokulmalı. Alıcının parayı satıcıya yolladığında tapuya kadar olan süreçte 250 bin doların değerinde TL bazında bir düşüş yaşanabilir. Oysa, dövizin bankaya yatırıldığı tarihi baz alıyor. 

Konut sahibine ise TL olarak gönderiliyor. Böylece kur dalgalanmalarından kaynaklı bir tarafların kaybı söz konusu olabilir. Ayrıca, yeni uygulama 6/1/2022 tarihinden önceki satış işlemlerini kapsamadığından, yönetmeliğin yayımlandığı 6/1/2022 tarihinden itibaren tarafların konuya vakıf olmaları için 30 gün sonra uygulama başlatılabilirdi. 

Görüldüğü üzere; yeni düzenlemenin getirmiş olduğu koşullar MB rezervleri ve kaynak yaratılması açısından olumlu karşılanırken, uygulamaya yönelik ifadelerin yeterince net olmaması nedeniyle düzenlemenin bir genelge ile şekillenmesi beklentisi ise devam ediyor. 
REKLAM ALANI
Retaj Royal İstanbul Hotelde Düzenlemiş Olduğu İftar Yemeğine Davetlisiniz.
MMMB Derneği Kadıköy şubesi 27.04.2022 tarihinde Bostancı The Green Park hotelde düzenleceyeceğimiz iftar yemeğimize katılımlarınızdan mutluluk duyacağız.