Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; Meslek Kamuoyuna;
16 Mayıs 2020 Cumartesi
"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığını yanlışta ısrar etmemeye davet ediyoruz."
Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; Meslek Kamuoyuna;
"1.Dönem Geçici Vergi illa 28 mayıs’ta verilecek diye ısrar edilecek olursa bundan doğabilecek vergi kayıpları ile cezalardan sorumlu tutulmak istemediğimizi ilgili makamlara ifade ediyoruz."


Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Yürütme Kurulundan; 

Meslek Kamuoyuna;

Bilindiği üzere ; 2020 yılı birinci dönem geçici vergi beyannamelerinin düzenlenerek  Gelir İdaresine verilme ve tahakkuk eden verginin ödeme süresi 28/05/2020 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu Beyannamenin hazırlanabilmesi için beyana esas bazı verilere ihtiyaç vardır. Sağlıklı ve doğru bir beyan oluşturabilmek için 2019 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin hazırlanmış olması gerekmektedir. Çünkü Kurumlar Vergisi beyannamesinin dayanağı olan 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarında yer alan stok gibi ,kar/zarar gibi veriler 2020/1.dönem geçici vergi çalışmalarını doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan Ocak/Şubat/Mart 2020 aylarına ait gelir-gider belgelerinin, banka işlemlerinin, çek, senet vs .ile ilgili verilerin kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

Bu açıklamalarımız ışığında yaşadığımız koşullara baktığımızda tüm dünyada ve ülkemizde devam eden corana virüs salgını nedeniyle bazı kısıtlamalara ve tedbirlere başvurulması zorunlu hale gelmiş ve İlgili makamlar tarafından uygulanmıştır. 

Bu anlamda,

1-İşini yaptığımız birçok sektörde işyerleri kapatılmış ,bir kısım sektörde faaliyet gösteren işyerleri ise mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

2-Hal böyle olunca müşterilerden evrak temininde ciddi sıkıntılar baş göstermiştir.

3-Nitekim sıkıntıların ilgili makamlar tarafından zar zor anlaşılması sonucunda Mart 2020 Kdv beyannamelerinin verilme süresi Temmuz ayına ertelenmiştir.

4-Yine aynı nedenlerle 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 01/06/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bu gerçekler önümüzde dururken sağlığı tehdit altında olan, virüs nedeniyle bir çok can kaybına uğrayan Mali Müşavirler Mart-Nisan aylarında Kısa Çalışma Ödeneği, ücretsiz izin ödeneği gibi konularla da ilgilenmek zorunda kalmış zaten aşırı olan iş yükleri taşınamaz boyutlara gelmiştir.

Değerli meslektaşlar, sağlığı tehdit altında olan, ilgili mercilerin duyarsızlığı sonucu bir kenara itilen mali müşavirler olarak şunu çok net olarak ifade etme isteriz;

2019 YILI KURUMLAR VERGİSİ VE DAYANAĞI OLAN BİLANÇO- GELİR TABLOSU HAZIRLANMADAN 2020 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ HAZIRLAMAK SAĞLIKLI VE DOĞRU SONUÇLAR VERMEYECEKTİR. Yukarıda belirttiğimiz koşullar nedeniyle 2020/1.dönem geçici vergi uygulaması ile 2020/2.dönem geçici vergi uygulaması birleştirilerek bir defaya mahsus olmak üzere Ağustos 2020 de 6 aylık olarak gerçekleştirilmelidir.

Diğer taraftan eksik ve sağlıksız verilerle 1.dönem geçici vergi illa 28 mayıs’ta verilecek diye ısrar edilecek olursa bundan doğabilecek vergi kayıpları ile cezalardan sorumlu tutulmak istemediğimizi ilgili makamlara ifade ediyoruz.

Son söz olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığını yanlışta ısrar etmemeye davet ediyoruz. 

                     Saygılarımızla

  TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)
               Yürütme Kurulu adına
  Oktay Yeşilyurt                       Belma Sabuncu
             
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .