Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yönetim Kurulundan; 15 Temmuz Hain Darbe Girişim
15 Temmuz 2020 Çarşamba
Bundan 4 yıl önce Amerikan Emperyalizminin FETÖ terör örgütü marifetiyle kalkıştığı hain darbe girişimi Türk Ordusu, . . .
Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yönetim Kurulundan; 15 Temmuz Hain Darbe Girişim
Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yönetim Kurulundan

15 Temmuz Hain Darbe Girişim 

Bundan 4 yıl önce Amerikan Emperyalizminin  FETÖ terör örgütü marifetiyle kalkıştığı hain darbe girişimi Türk Ordusu, Türk Polisi ve Türk Milletinin büyük mücadelesi sonucu bastırıldı. Ülkemizi  doğrudan kontrol altına alarak bağımsızlığımızı akamete uğratmak isteyen Atlantik güçleri 15 Temmuzda ağır bir yenilgi aldılar. Bu olaydan çıkarılması gereken en büyük ders sözde stratejik müttefikimiz olan ABD’nin tarihin hiçbir döneminde dostumuz olmadığının ve olamayacağının bir kere daha görülmesidir.

FETÖ ve PKK terör örgütleri doğrudan ABD’den emir almaktadır. Bu hainler şunu bilsinler ki 4 yıl önce amaçlarına ulaşamadıkları gibi bundan sonra da hüsrana uğrayacaklardır. Hiç bir güç ülkemizi bölemeyecek ve milli birliğimizi bozmayacaktır. Bunun en büyük teminatı Atatürk’ün anti-emperyalist anlayışında birleşen Türk Milletidir.14/07/2020

                       Saygılarımızla

   TÜRKİYE MALİ M ÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)
                 Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                               Belma Sabuncu
Başkan                                              Sekreter
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .