Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yürütme Kurulundan (TMB); TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına
13 Temmuz 2020 Pazartesi
Malumunuz olduğu üzere Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytekin tarafından hazırlanan 3568 sayılı meslek yasamızda . . .
Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yürütme Kurulundan (TMB); TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ(TÜRMOB)
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ANKARA

Sayın Başkan,

Malumunuz olduğu üzere Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytekin tarafından hazırlanan 3568 sayılı meslek yasamızda değişiklik yapılmasına yönelik Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu teklif 10/07/2020 tarih-2/3021 esas no ile işleme alınmıştır.
Kanun teklifinde;

- 4. Dönem geçici verginin kaldırılması,

- Meslektaşlar için uygulanacak mücbir sebep hallerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi,

- Mali Müşavirlerin yapmış olduğu hizmetlerden doğan Katma Değer Vergisinde tevkifat  uygulanması,

-Mesleğe yeni giren meslektaşlara ilk büro açılışında KOSGEB desteği

-Mali tatil ile Temmuz ayında verilmesi gereken beyannamelerin beyan ve ödeme süresinin Ağustos ayının ikinci haftasına ertelenmesi

-Meslek mensuplarının İş ve Ticaret mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapabilmesi,

-Meslektaşlara yeşil pasaport verilmesi

öngörülmektedir.

Meslektaşların daha birçok sorunu çözüm beklemekle birlikte yukarıda maddeler olarak sıralanan kanun teklifi meslektaş yararınadır. Nitekim TÜRMOB bu teklif nedeniyle Sayın Milletvekiline teşekkür mesajı yayınlamıştır. Ancak konu teşekkür düzeyinde bırakılmamalıdır. TÜRMOB  yönetim kurulu derhal başta büyük odalarımız olmak üzere tüm SMMM ve YMM odalarını acilen seferber ederek bu teklifin yasalaşması için  girişimlerde bulunmalı, bu girişimlerini meslektaşları topyekün seferber ederek sonuç alınıncaya kadar sürdürmelidir.

Bu konuda görevlere hazırız. Gereğini yapacağınız umuduyla saygılar sunarız.13/07/2020

            TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)
                       Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                                    Belma Sabuncu
Başkan                                                   Sekreter
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .