Türmav Hakkında
04 Ocak 2015 Pazar
TÜRMAV (Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Kültür, Eğitim, Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı)
Türmav Hakkında

TÜRMAV HAKKINDA

TÜRMAV – (Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Kültür, Eğitim, Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı)

AMAÇ
TÜRMAV Üniversitesi;
T.C. Anayasasının 130’ncu maddesine dayanılarak Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda “TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMiNLi MALi MüŞAViRLER KüLTüR, EĞiTiM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (TÜRMAV)“ tarafından orta öğretime dayalı  çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, projeler yürütmek, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere kurulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yabancı dil bilen gelişimci, yaratıcı, araştırıcı ve girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan ve çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

5 Yıllık Gider Tablosu için tıklayınız >>>>> -
5 YILLIK GİDER TABLOSU.xls

Cari Yıl Giderleri için  tıklayınız >>>>>    CARİ YIL GİDERLERİ.xls

Cari Giderler Açıklaması için tıklayınız >>>>>  - CARİ GİDERLER AÇIKLAMASI.doc

CARİ GİDER TABLOSU

1-PERSONEL GİDERLERİ: Yapılan bütçelemede personel giderleri net maaş, sigorta ve vergiler giydirilmiş olarak dikkate alınmıştır. Planlamada fizibilite raporlarındaki hedefler dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalarda cari personel giderleri hedeflenen toplam cari giderlerin % 68,84’ünü oluşturmaktadır. Kurulacak olan üniversitenin tüm bölümlerinin ilk yıl eğitim ve öğretime başlaması temel alınmıştır. Bütçelemede Türk Lirası temel alınmıştır. Personel giderleri enflasyon oranları dikkate alınarak revize edilecektir.

Fizrap detayı için tıklayınız   4-FİZRAP.doc 
1. GENEL BİLGİLER ve 5 YILLIK HEDEFLER

1.1. Kuruluş Hakkında Bilgiler

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ, MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER KÜLTÜR, EĞİTİM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (TÜRMAV) tarafından kurulması planlanan “TÜRMAV Üniversitesi”nin başvurusu 2010 yılında yapılmıştır. Üniversitenin tüzel kişilik kazanmasını takiben 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımlarının yapılması planlanmaktadır.

1.2. Açılacak Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Program ve Enstitüler

TÜRMAV Üniversitesinde açılması düşünülen fakülte. Bölüm ve enstitülerin muhtemel açılma yılları aşağıdaki gibidir:

Türmav için tıklayınız >>>>> 5-TÜRMAV.ppt -

AMAÇ
TÜRMAV Üniversitesi; T.C. Anayasasının 130’ncu maddesine dayanılarak Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda “TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMiNLi MALi MüŞAViRLER KüLTüR, EĞiTiM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (TÜRMAV)“ tarafından orta öğretime dayalı  çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, projeler yürütmek, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere kurulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yabancı dil bilen gelişimci, yaratıcı, araştırıcı ve girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan ve çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

Türmav Üniversitesi Stratejik Planı  için tıklayınız >>>> - 6-TÜRMAV ÜNİVERSİTESİ stratejik planı.doc 

T.C.
TÜRMAV ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİK PLANI
2011-2015

1. ÜNİVERSİTENİN TARİHÇESİ VE YAPISI
1.1. Tarihçe

TÜRMAV-Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulması planlanan “……………….. Üniversitesi”nin başvurusu 2010 yılında yapılmıştır. Üniversitenin tüzel kişilik kazanmasını takiben 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımının yapılması planlanmaktadır.

1.2 Organizasyon Şeması

1.3. Üniversitenin Yapısı

……………….. Üniversitesi Merkez yerleşkesi, KONYA ili ………. ilçesi, ……….. mevkiinde 142.000 m2 arazi üzerinde inşa edilecektir. Üniversite merkez yerleşkesi Selçuk Üniversitesinin hemen karşısında bulunmaktadır.

1.4 Fakülteler, Birimler ve Öğretim Elemanları

TÜRMAVI YAKINDAN TANIMAK İÇİN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI YAYINLIYORUZ

1- 02.09.2014 - (M2U05209) Türkiye SM,SMMM ve YMM Vakfı Başkanı Mehmet Acar' la Mini Söyleşi
(İktisadi Dayanışma Olarak Yapmış Olduğumuz " Mini Söyleşi" den Kesitler.)


2 - 02.09.2014 - (M2U05210 ) Türkiye SM, SMMM ve YMM Vakfı Başkanı Mehmet Acar' la Mini Söyleşi
 
(İktisadi Dayanışma Olarak Yapmış Olduğumuz " Mini Söyleşi" den Kesitler.)


21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .