Türmob da Ne oldu, Neden oldu?
24 Kasım 2022 Perşembe
Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş, 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı.
Türmob da Ne oldu, Neden oldu?
Türmob da Ne Oldu, Neden Oldu?

Halil Erdem Gültekin
Meslek Siyaseti Yazarı

Bilindiği üzere Türmob seçimleri 7 yönetim çağdaş 2 yönetim meslekte birlik üyesi ile sonuçlanmıştı. Pazar akşamı Hayri Öztürk üstat ile Türmob seçimleri sonrası Ankaradan İstanbula  dönerken kendisi ile uzun uzun bu sonucun yanlış olduğunu ben de doğru olduğunu savunan bir fikri tartışma yapmıştım. İbrahim Balcıoğlu üstadımız da telefonda kanunun lafzı gereği yanlış hesaplama yapıldığını ısrarla savunan bir konuşma yapmıştı.

Ortada bir kanun ile beraber bir yönetmelik gerçeği vardı. Kanun aldığı oylara göre sıralanır derken yönetmelik bu sıralama da unvan vurgusu da yapıyordu. Zaten yılların meslek siyasetçisi Sayın Yahya Arıkan da sıralamayı bu mantıkla yapmıştı.

İlgili kanun maddesi 3568- Madde :40

İlgili fıkra

(5786 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:

26.07.2008) Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları

geçerli oy hizalarına yazılır. GRUPLARIN OY SAYILARI, ÖNCE BİRE, SONRA İKİYE, SONRA ÜÇE…ŞEKLİNDE DEVAM EDİLMEK SURETİYLE, YEDEKLER DAHİL O KURULUN ÇIKARACAĞI ÜYE VE BİRLİK GENEL KURUL TEMSİLCİSİ SAYISINA ULAŞINCAYA KADAR BÖLÜNÜR. Elde edilen paylar ile

bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru

sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek

temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre

tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar

arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu

temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

İlgili Yönetmelik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği

Madde 51

İlgili fıkra

Seçime katılan gruplar ve bağımsız adayların adları her kurulda yer alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir şeklinde alt alta yazılarak aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların aldıkları oy sayıları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe … şeklinde devam edilmek suretiyle kurulda yer alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar en büyükten en küçüğe sıralanır. HER KURUL ASIL VE YEDEK ÜYELİKLERİ UNVANLARA GÖRE GRUPLARA VE BAĞIMSIZ ADAYLARA RAKAMLARIN BÜYÜKLÜK SIRASINA GÖRE TAHSİS OLUNUR. Oyların eşit olması hallerinde bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliğinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

İlk önce ilçe seçim kurulu kanunu ve yönetmeliği esas alarak itiraz başvurusunu ret etmişti. Daha sonra yüksek seçim kuruluna itirazlar yapıldı. Yüksek seçim kurulu alınan oyları yönetmelikte geçen unvan vurgusunu  dikkate almadan direk kanunun söylediği oy sıralamasına tabi tutarak işleme aldı. Karar verilirken “3568 sayılı kanunun 40 maddesine uymayacak şekilde hesaplama yapıldığından” dedi. Tabi sayın Arıkan meslek gruplarının lider kadrosunu hedef alan YMM sıralamasına öncelik verince çağdaş grubun ilk üyeleri 5 ymm almada öncelik aldı.

 Geriye kalan 4 SMMM üyeyi de önce sıralamada en yüksek oy alan (SMMM açısından) Türkiye Denetimciler Grubu adayı Turgay Kanarya, sonra ikinci olarak Çağdaş Gruptan Yahya Arıkan, sonra 3568 Grubundan Muharrem Kaya ve en son Meslekte Birlikten Murat Demirtaş’a verdi.

Olay bundan ibarettir

REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Bu yazımızda, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde 4/a sigortalıların mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulaması . . .
Maliye (Gelir İdaresi Başkanlığı), yakın zamanda yayınladığı tebliğlerle bazı sektörleri ilgilendiren önemli düzenlemeler yaptı.
2022 hesap döneminin kapanmasıyla birlikte, dönem sonu kapanış işlemleri ve kurumlar vergisi beyanname hazırlıkları başladı. Ben de bu . . .
Çalışan veya çalışmayı düşünen annelerin en büyük derdi, işe giderken çocuğumu kime bırakacağım nereye bırakacağım ve cebimden kaç para çıkacak?
Uzun süredir köşemde devlete ait borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin şartların oluştuğunu ve bir düzenleme geleceğine ilişkin . . . .
Kadın Muhasebeciler Derneği hafta sonunda düzenlediği etkinlikte dernek üyesi kadınların birlikte okudukları bir kitabı değerlendirdiler ve . . .
Ödeal & Analistim IT, İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Fatih İlçe Üyeleri ile Buluştu.
7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un sermaye . . . .
Gelir ve kurumlar vergisi yönünden, mahsuben iade tevkif yoluyla kesilen vergiler ve geçici verginin mahsuben veya nakden iadesi ile gelir . . .
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını . . . .
Bu yıl temmuz ayında çıkartılan ek bütçe ile gelir ve gider rakamları ciddi oranda artırılmış ama bütçe açığı hedef rakamı olan 278 milyar 374 . . .
Bu yıl da konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Yılık beyanname verme zamanına daha çok zaman var diyenler olabilir. Ancak günlük iş yoğunluğu ve koşturmacası içinde göz açıp . . . .
Ödeal & Analistim IT, İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası Üyeleri ile Buluştu.
Cumhuriyetimiz 100, Okulumuz 140, Derneğimiz 87 Yaşında;
Şöhret Kurşunoğlu özel Eğitim Meslek okulu öğrencileri ile şahlandırdı (Dezavantajlı öğrencilerin iş ve meslek eğitim aldığı okul)
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal; " Mali Müşavirlik Ücretlerinde Artış Gerekiyor"
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde . . .