Üretim modeli olarak, denetimle güçlendirilmiş kooperatifçilik
03 Kasım 2020 Salı
DÜNYA için özel bir yazı kaleme alan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, kooperatifçiliği, . . . .
Üretim modeli olarak, denetimle güçlendirilmiş kooperatifçilik
Üretim modeli olarak, denetimle güçlendirilmiş kooperatifçilik

DÜNYA için özel bir yazı kaleme alan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, kooperatifçiliği, ekonomimiz için yeni bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğimizi söyledi.

Emre KARTALOĞLU - TÜRMOB Genel Başkanı

Şirketleşmenin yetersiz kaldığı alanlarda ve özellikle küçük sermaye birikimlerinin etkin ve verimli bir şekilde ekonomiye katmanın yolu olarak kooperatifçiliği, ekonomimiz için yeni bir sıçrama tahtası olarak kullanabiliriz.

Gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğu sermaye birikimlerini ve kaynaklarını kooperatifçilik tekniğini doğru uygulayarak sağladı. Kooperatifçilik demokrasi, dayanışma, eşitlik, yardım ve sorumluluğa dayalı bir işletme modeli olarak küçük üreticileri ve büyük tüketicileri içerisinde barındıran çok önemli bir üretim modeli olarak yıllardır etkinliğini ve varlığını küresel düzeyde koruyor.

Ülkemizdeki kooperatifler kurumsallaşmalı ve sürdürülebilir yapılara sahip olmalıdır. Bunun için, kooperatifçilikte başarılı ülkeler ile aramızdaki yapısal farkı giderecek yasal zeminin hazırlanması gerekmektedir. 1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Yeni Ekonomik Program ile kooperatifçilik yeniden gündemimize geldi. Programa göre 2023'e kadar “Kooperatif ve üst kuruluşlarının; uluslararası kooperatifçilik ilke ve uygulamalarına uygun şekilde faaliyet göstermesini, şeffaf ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturulmasını, etkin bir denetim sistemine sahip olmasını, sağlayacak şekilde kooperatifçilik mevzuatı güncellenecek.” Aslında bu süre bile çok uzun. Biran önce mevzuatın güncellenmesi gerekiyor.

Ekonomimize yönelik yeni bir başarı hikayesi yazmamız için kooperatifçilik modelini özendirerek küçük sermaye birikimlerini en verimli şekilde kullanarak üretime kanalize edebiliriz.

Tarım sektöründe yaşadığımız sıkıntı ve sorunları kooperatifçilik ile aşabiliriz. Tüm gelişmiş ülkelerde tarım destekleri, aynı zamanda üretim planlamasının en önemli aracıdır. Avrupa Birliği 7 yıllık, ABD 5 yıllık tarım bütçesi yapıyor. Avrupalı çiftçi hangi ürüne ne kadar destek alacağını yıllar öncesinden biliyor. Çiftçinin ne yetiştireceğine kooperatif karar veriyor. Çiftçiler üretimin her aşamasına uzman kooperatif yetkilileri ile işbirliği içerisinde karar veriyor. Makine teçhizat yatırımlarından maksimum faydayı sağlıyorlar.

Çiftçiler, tarımda kooperatifleşme sayesinde uluslararası rakiplerine karşı tarımsal üretim zincirinin tam ve etkili bir ortağı konumunda oluyorlar.

Sadece tarımda değil, gıda, sağlık, ulaşım, finans gibi ekonominin ana sektörlerinde otokontrolü sağlayan işletme sistemi olarak kooperatifler üzerinden başarı hikayeleri yazabiliriz.

Ülkemizde kooperatifçiliğin en büyük handikapı yapılan suiistimaller olmuştur. Kooperatifçilik mevzuatında denetim mekanizmalarına yeterince yer verilmemiş olması ve denetimin bu alanda devrede olmaması suiistimallerin önünü açmıştır. Konut kooperatifleri başta olmak üzere büyük mağduriyetlerin yaşanılmasına neden olunmuştur.

Kooperatifçilik mevzuatımıza denetim mekanizmalarını entegre ederek bir üretim modeli olarak etkin bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Kooperatifçilik algısında yanlış uygulamaların ve suiistimallerin oynadığı olumsuz rolü, denetim süreçleri ile tersine çevirebiliriz. Klasik denetim kurulu yerine, Türkiye’de mali denetim konusunda yasa ile yetkilendirilmiş mali müşavirler aracılığıyla bu denetimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilir.

Kooperatifçilik anlayışımızı yapacağımız mevzuat değişiklikleri ile ve getireceğimiz denetim mekanizması ile değer ve fayda sağlayan bir yapıya dönüştürebiliriz. Bu dönüşüm ile ekonominin gelişiminde yeni bir alan açarak, üreten, rekabet eden, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan güvenilir işletmelere sahip olabiliriz.Kooperatifler şeffaf, hesap verebilir ve güvenilir bir girişim modeli olarak ülkemizin gelişiminde yerini mutlaka almalıdır. (TÜRMOB Murat Kartaloğlu-Dünya)
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
İki Dönem MMMBD Çorlu Şubesi Başkanlığını Yapan Başkan Aytaç Ersoy ve Kurul Arkadaşları görevlerini tamamladılar.
Sanıldığı gibi 12 Eylül, sadece kendi siyasi geleceğini düşünen birkaç generalin yapmış oldukları darbe değildir.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin 27 Şubesi Genel Kurullarını Yapıyor.
Fındığın hikâyesi kuruyemişçilerde raflarda yerini almasıyla başlamıyor, esasında bitiyor. Bu hikâye çok uzun hikâyedir.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, . . . .
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajımız dan dolayı Facebook 30 gün boyunca sayfamızı kilitlemiştir.
03 Eylül 2021 Cuma Günü İşletme Fakültesi Mezunları, 06 Eylül 2021 Pazartesi Gün Siyasal Bilgiler Fakültesi Diploma Töreni Yaparak . . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Dünkü yazımda, OECD raporunda yer verilen vergi suçlarıyla mücadelede on küresel ilkenin ilk beşini sizlerle paylaşmıştım.
Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ayrıca mülk sahibi vatandaşların ve şirketlerin her sene ödediği bir . .
Eşimden ayrıldım. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alıyorum. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekli. Ben niye onun maaşını alamıyorum?. . .
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon . . .