"Üyesine sahip çıkan oda anlayışı inşaa edeceğiz"
10 Mayıs 2022 Salı
Cumhuriyetçi Mali Müşavirler Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerini ziyaret etti.İ
"Üyesine sahip çıkan oda anlayışı inşaa edeceğiz"

"Üyesine sahip çıkan oda anlayışı inşaa edeceğiz"

Cumhuriyetçi Mali Müşavirler Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerini ziyaret etti.İzmir Mali Müşavirler Odası Başkan adayı Erhan Yaşar, meslektaşlarının sorunlarına çözüm üretmek için her alanda mücadele ettiklerini ifade etti.

İzmir Mali Müşavirler Odası Başkan adayı Erhan Yaşar, meslektaşlarının sorunlarına çözüm üretmek için her alanda mücadele ettiklerini belirtti.


 

Erhan Yaşar açıklamasında, "Cumhuriyetçi Mali Müşavirler Grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizi ziyarette bulunarak mesleki sorunlarımıza çözüm önerilerimizi ilettik. Hazırladığımız çalışmaları kendilerine sunduk. Meslektaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. " dedi. 

'BUGÜN İTİBARİYLE GÖNDERMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

"Aşağıda ana başlıklarını görebileceğiniz ilk raporumuzu bugün itibariyle göndermiş bulunmaktayız" diye konuşan Yaşar, başlıkları şöyle sıraladı:

1. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunumuzun güncellenmesi,

2. Mevzuat değişikliklerinin meslek mensuplarının görüşlerine başvurularak ve onların da yer aldığı bir komisyon tarafından hazırlanması,

3. Tüm odalarda veya bizzat Maliye Bakanlığının bünyesinde sadece kanunları takip etmek ve uygulamalar hakkında meslektaşları bilgilendirip sorularını cevaplayarak onları doğru bir şekilde yönlendirmekle yükümlü olan Sorumlu Mali Müşavirler istihdam edilmesi,

4. Meslek Mensupları tarafından kesilen Serbest Meslek Makbuzlarındaki KDV oranının indirilmesi

5. BA/BS formlarının kaldırılması,

6. Çoğu durumda boş gönderilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ve Turizm Payı Beyannamesi vermekle sorumlu olan mükelleflerin tekrar belirlenmesi,

7. Beyanname Düzenleme Programı’nın (BDP) sürekli güncellenerek değiştirilmesi yüzünden beyanname gönderilirken yaşanan sorunların ve gecikmelerin önlenmesi,

8. E-Arşiv fatura sınırlarının düşürülmesinin ardından fatura kesme görevini de üstlenmek zorunda kalan meslek mensuplarının yaşadığı bu sorunun en kısa zamanda giderilmesi,

9. Özel Entegratör firmaların sunduğu hizmetlerinin standartlaştırılarak, herkesin rahatlıkla kullanabileceği basit bir hale indirgenmesi ve bu sistemlerden meslek mensupları tarafından kullanılan tüm muhasebe programlarına aktarımın rahatlıkla yapılabiliyor olmasının sağlanması,

10. GIB E-arşiv Portal, Defter Beyan Sistemi veya oluşturulacak yeni bir sistem üzerinden mükellef tarafından kesilen veya mükellef adına kesilen bütün E-belgelerin kolaylıkla ve aynı anda görüntülenebilir hale getirilmesi,

11. Çalışanlara verilen raporların işveren tarafından SGK sistemine giriş yapılarak onaylanması yerine bildirge gönderilirken sistemin bir hata mesajı vererek rapor onayı istemesi,

12. Meslek Mensuplarına mali tatilden yararlanma imkânı sunulması, Kullanılabilir Mali Tatil hakkı

13. Karşıt İnceleme Raporlarının ücrete tabi tutulması ve bu ücretin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alması,

14. Usta Öğretici Belgesi uygulamasının kaldırılması, bunun yerine odalar nezdinde meslek mensuplarının tamamen isteğe bağlı olarak katılabilecekleri ücretsiz eğitimler ve formasyon dersleri verilmesi,

15. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinin de mesleki eğitim gören sigortalılar kapsamında değerlendirilerek SGK İşveren teşviklerinden faydalanılması,

16. KOSGEB desteklerinden meslek mensuplarının da faydalanmasının sağlanması,

17. Meslek mensuplarının mücbir sebeplerden faydalanma koşullarının kapsamının genişletilmesi.

18. Meslektaşlarımıza Yeşil Pasaport Hakkı verilmesi

Yaşar son olarak, raporun oluşmasına katkı sağlayan ve destek veren bütün meslektaşlarına teşekkür ederek, "Üyesine sahip çıkan oda anlayışı inşaa edeceğiz" dedi.

1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yüzde 30 . . . .
7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara . . .
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Ülkemiz, 2018 yılının ortalarından itibaren döviz kurlarının yükselişini önlemek için deneme yanılma yolu ile çeşitli taktiklere başvuruyor! . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .