Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir (4)
23 Ekim 2020 Cuma
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir (4)
SERBEST KÜRSÜ

Vergi affı iyi yönetilmez ise ekonomik kriz derinleşir (4)

Paylaş Tweetle Paylaş  Paylaş    A+ A-
YILMAZ SEZER - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı

Çözüm önerileri

Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak bu vergi affının başta devlet, mükellefler ve ekonomi olarak kaçırmaması gereken bir fırsat olduğunu vurgulayarak içeriğinin doğru belirlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu an için açıklanan kanun teklifinin piyasaların ve mükelleflerin beklentilerini karşıladığı söylenemez. Biz bugünkü yazımızda bu beklentilerinin neler olduğunu belirterek olması gerekenleri yazmaya çalışacağız.

- Her şeyden önce değişik kanunlar ile yapılandırılmış, ancak ödemelerin yapılmaması nedeniyle bozulmuş durumda olan amme alacaklarının yeniden yapılandırmasının bir zorunluluk olduğunu düşünmekteyiz. Bu yapılmadığı sürece mevcut birikmiş ve veya ihtilaflı hale gelmiş kamu borçlarının tahsili mümkün olmayacaktır. Oysa vergi affı ile gibi devlet ve vatandaşın tabir yerinde ise barışması sağlanmalıdır.

- Bozulan yapılandırılmaların yeniden canlandırılmasının yanı sıra mevcut kamu alacaklarının yapılandırılması içinde bir düzenleme yerinde olacaktır. Bozulan ve yeni yapılandırmalarda piyasada beklenilen ve istenilen vade 60 ay olarak dillendirilmektedir.

- Yine aynı şekilde pandemi nedeniyle ötelenen ve şu an cari dönemdeki vergileri ile birlikte ödenmesi gereken vergilerin de daha düşük faiz oranı ile taksitlendirilmesi pandemiden zarar gören mükelleflere destek olunması adına önem taşımaktadır.

- Devlet bütçesinin gelire ihtiyacı olması nedeniyle çıkarılacak bir “matrah artırımı” ile devletin kasasına düzenli bir nakit akışı girişi sağlanmalıdır. Bu sayede mükellefler de kendilerini inceleme risklerinden korumuş olacakları için baskı altında hissetmeden iş ve işlemlerine daha fazla yoğunlaşmış olacaklardır. Aynı zamanda bu düzenleme, denetim elemanlarının iş yükleri de azaltacağı gibi zaten reorganizasyon aşamasında olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu sürecine katkı sağlanmış olacaktır. Yine ülkemizde son yıllar da vergi inceleme oranının %1.25’lere kadar düştüğü düşünülecek olursa matrah artırımı ile mükellefleri ibra etmek daha anlamlı hale gelecektir. Bu süreçte de Hazine ve Maliye Bakanlığı reorganizasyon çalışmalarını tamamlamış olarak geçmiş yıl denetimlerinden kurtularak, daha aktif olarak cari yıl denetimlerini gerçekleştirebilecektir. Tabi çıkarılacak matrah artırımı ile birlikte, daha önceki vergi aflarında olduğu gibi, kasa affı ve stok affı da beraberinde getirilmelidir. Tek başına çıkarılacak olan matrah artırımının yeterli olmayacağı da aşikârdır.

- Yine vergi mahkemeleri ve Danıştay’da nezdinde bulunan vergi davalarının da mükellef ile devlet barışması amaçlıyla, mevcut davaları sonlandıracak düzenlemeler yapılmalıdır.

- Yukarıda saydığımız öneriler; önceki dönem çıkarılan vergi aflarında da var olan yasal düzenlemelerdir. Bu nedenle mükellefler tarafından yine aynı düzenlemelerin yapılması beklenilmekte ve istenilmektedir.

- Bize göre daha önceki dönemlerde denenen ve istenilen düzenlemeler ile beraber pandeminin yarattığı ekonomik tahribatı ortadan kaldırabilecek ve istihdamı artıracak düzenlemeler de yapılmalıdır.

- Her şeyden önce ülkemizde işletmeler bu dönemde her zamankinden daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. Daha önce de yapıldığı gibi KGF yolu ile ucuz ve uzun vadeli krediler ile firmaların önü açılmalıdır. Aslında burada kast ettiğimiz firmalara sermaye benzeri krediler kullandırılmasının yasal altyapısı hazırlanmalıdır.

Yine buna paralel olarak ihracatçı firmalarında aynı kapsamda yatırım konusunda desteklenmesi yerinde olacaktır. Böyle bir dönemde ülkenin dinamiklerini onların koruduğu unutulmamalıdır. Burada söylemeden edemeyeceğim ihracatçılar için önemli bir fon haline gelen KDV iadeleri çok daha kısa zamanlarda hak sahiplerine ödenebilmedir. Yine ayrıca Eximbank kredileri daha kolay ve daha yoğun olarak kullandırılabilmelidir.

- Hizmet sektörü için daha kalıcı vergi kolaylığı ve sınırlı süreli vergi kolaylığı getirilmelidir. Çünkü yapılan ertelemelerin nihai çözüm olmadığını yaşayarak gördük. Esas olan kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV oranlarında süreli indirim ve istisnalar getirilmelidir. (Bu bağlamda tasarıda yer alan, Konaklama Vergisi ertelenmesinin turizm sektörü tarafından olumlu karşılandığını tekrar belirtmek isterim.)

- İnsanların evde ürettiği ürünleri satmaları (gerek internet üzerinden gerekse direkt satışlarda) vergisel anlamda desteklenmeli bu kişilere getirilen teşvik ve desteklemeler daha kalıcı ve kurumsal hale getirilmelidir. Çünkü bu sayede hem istihdam yaratarak kişilerin üretime katkı sağlamalarını sağlamış olacağız, hem de ekonominin gelişimine katkı vermiş olacağız. Ek olarak pandemi nedeniyle pek çok firmanın internet satışlarına yönelmeleri de dikkate alınmalı ve işletmelere bu gayretlerini kolaylaştıracak destekler sunulmalıdır.

Yine aynı şekilde bu dönemde yoğun olarak ve cansiperane çalışan sağlık çalışanlarının ücretlerinden kesilen verginin oranları (geçici bir süre) düşürülerek sağlık çalışanlarının motive ve takdir edilmesi sağlanabilir.

Tabi alınabilecek tedbir ve önlemler bunlarla sınırlı değil ancak kısa zamanda, kolay olarak yapılabilecek bu önlemler ile maksimum fayda sağlanabileceğini düşünmekteyiz. Amaç bu süreci bir an evvel ve minimum hasar ile atlatmak için konunun tüm taraflarının elbirliği yapmalarıdır diye düşünmekteyiz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. (Düünya)
1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi işlemlerde de geçerli olacak.
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Meslek ve Meslek Mensupları Adına Çalışan Çınarlarımızdan İbrahim Ulusoy' u Kaybettik.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak.
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...