Vergi barışı tam zamanında geliyor
23 Ocak 2023 Pazartesi
Uzun süredir köşemde devlete ait borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin şartların oluştuğunu ve bir düzenleme geleceğine ilişkin . . . .
Vergi barışı tam zamanında geliyor
Vergi barışı tam zamanında geliyor

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Uzun süredir köşemde devlete ait borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin şartların oluştuğunu ve bir düzenleme geleceğine ilişkin yazılarımı okumuştunuz. En son 7326 sayılı Kanun ile vadesi 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borçlar yapılandırılmıştı. Ayrıca matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi ile ihtilaflı dosyaların feragat ile ortadan kaldırılmasına ilişkin hükümler uygulanmıştı. Son 6 yılda yapılandırma ve af içeren 5 yasa çıkartıldı. Bu yasalar kapsamında yapılan tahsilat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ ALACAĞI TUTARI 20 AYDA 282 MİLYARDAN 552 MİLYARA ÇIKTI…

En son yapılan borç yapılandırmasında vadesi 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borç tutarı 282 milyar TL idi. Aradan geçen 20 ayda yapılan tahsilatlara rağmen, vadesi 31.12.2022 olduğu halde tahsil edilemeyen vergi alacağı tutarı 552 milyar TL'ye çıktı.

Yeni yapılacak düzenlemeden yararlanacak olan borç tutarlarını, vergi türleri itibari ile sınıflandırdığım tabloyu aşağıda yer almaktadır.


Kapsam ne olacak?

Düzenlemenin kapsamının 7326 sayılı Kanun benzeri olacağını, yani vadesi 31.12.2022 tarihine kadar olup ödenmeyen vergi, sigorta prim, trafik para cezaları, ecrimisil, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yeniden yapılandırılacağını söyleyeyim. Aslında saymak yerine şöyle de çerçeve çizebiliriz. Kamuya olan sigara içme yasağına uymama ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar tarafından kesilen idari para cezaları dışındaki bütün borçlar kapsamda olacaktır.

Matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi ve ihtilaflı dosyaların feragat yolu ile kapatılması düzenlemeleri de düzenlemede yer alacaktır.

Yukarıdaki tabloda 31.12.2022 tarihi itibari ile tahsil edilemeyen vergi alacağı tutarının 552 milyar TL olması sizi yanıltmasın. Bu tutarın 175 milyar TL'sinin fiktif, yani hiçbir surette tahsil edilemeyecek bir alacak olduğunu söylemek isterim. Tahsil zaman aşımının 5 yıl olduğu bir ülkede, 35 yıldır tahsil edilemeyen bir alacak nasıl canlı tutuluyor? Yapılacak düzenlemede bu tür fiktif alacakların silinmesi yolu açılmalıdır. Tahsil edilemeyen ancak yıllardır taşınan alacaklar tahsilat/tahakkuk oranlarının düşük çıkmasına neden olmakta, vergi dairelerinin başarısı net bir şekilde görülmemektedir.

İmar affı, düşük özel tüketim vergisi ödenerek ithal edilen taşıt araçlarına bir defa daha af bu düzenleme içinde yer alabilir.
REKLAM ALANI
6- Eğitmen SMMM İlker Esin "Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında Enflasyon Muhasebesi" (Mali Müşavir Gözüyle Mizan Üzerinden Örneklerle Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladı.
REKLAM ALANI
Değer artışı kazancı için yapılan gayrimenkul alım ve satımından elde edilen gelirin vergilendirilmesi gerekiyor.
Menkul sermaye iradına göre, belirlenen bazı durumlarda mükelleflerin yıllık Gelir Vergisi beyanname zorunluluğu bulunuyor.
İşverenlerin İş Kanunu bakımından yükümlü oldukları hususlardan birisi de herhangi bir işçinin işten ayrılması durumunda; işçinin yaptığı . . . .
Gelir vergisi beyan dönemi bugün başlıyor. Beyanname verecekler için, işte pratik bazı bilgiler.
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Kanuna göre mahiyetlerine göre gelir unsurları; ticari kazanç,
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte . . . .
Belirli bir tutarın üzerinde gelir elde edenler ile sporculara 2019’da çıkarılan kanun ile beyanname zorunluluğu getirildi.
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı:
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
1-7 Mart Muhasebe Haftası’ çerçevesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılımınızı bekleriz…
Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi Yayınlandı
Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik Yayınlandı
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak . . . .
Bu günlerde en çok konuştuğumuz konu enflasyon düzeltmesi. İşletmeler 31.12.2023 bilançoları üzerinde . . . .
Sadece gayrimenkul sermaye iradından dolayı 2 milyon 266 bin kişinin beyanname vermesi beklenirken, diğer gelirleriyle birlikte kira gelirini. .
Enflasyon düzeltmesine tabi olan bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, . . . .