Vergi, sadece tüketiciye ödev
24 Mayıs 2024 Cuma
Anayasamız­da, vatandaşlar için iki ödev tanımlanmış­tır. İlki askerlik o da sadece erkeklere, diğeri siyasal haklar ve ödevler bölümünde yer. . . .
Vergi, sadece tüketiciye ödev
Vergi, sadece tüketiciye ödev

Nedim Türkmen

Anayasamız­da, vatandaşlar için iki ödev tanımlanmış­tır. İlki askerlik o da sadece erkeklere, diğeri siyasal haklar ve ödevler bölümünde yer alan ve 73. maddede düzenlenmiş olan “vergi ödevi”dir. Bu madde de, Anayasal Vergileme İlkeleri belir­lenmiştir. Anayasa madde 73’de; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemek­le yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, mali­ye politikasının sosyal amacıdır.” hükmü yer almaktadır. Yukarıda­ki Anayasa hükmünün Türkiye’de uygulanıp uygulanmadığını, ülke­mizde gerçekte kimlerin vergi ödediğini göstermek için, siz değerli okurlarım için 2023 yılının Ocak-Ni­san dönemi ile bu yılın aynı döneminde tahsil edilen vergi tutarlarını ve bir önceki yıla göre artış oranını gösteren tabloyu hazırladım.

 
Yazıyı tamamen tablolara boğmamak için, geçen yılın ilk dört ayında yapılan tahsilat ile bu yılın ilk 4 ayında yapılan tahsilatların ait olduğu vergi türlerinin, toplam vergi tahsilatı içindeki paylarını sadece oran olarak belirteyim; Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi tahsilatının toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 11.47’den yüzde 16.06’ya, petrol ve doğalgaz ÖTV’sinin payı yüzde 2.92’den yüzde 5.90’a çıkmış, Motorlu Taşıt Araçları ÖTV’si yüzde 10.43’ten yüzde 7.4’e düşmüş durumda. 1 Temmuz’dan itibaren sıfır otomobilden alınan Özel Tüketim Vergisi oranının yükseltilmesi sürpriz olmaz. Zira, bu verginin toplam vergi gelirleri içindeki payı da yüzde 12.2’den yüzde 6.5’e gerilemiş durumda.

DİKKAT! TABLO, DERİN ADALETSİZLİK İÇERİR

Vergi tahsilatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112.1 oranında artmış ama ilk 4 aylık bütçe açığı geçen yılın ilk dört ayında 382 milyar TL iken bu yıl aynı dönemde 691 milyar TL olmuş. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre bu yılın ilk 4 ayında; petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV’nin yüzde 328.3, Dahilde Alınan KDV yüzde 196.8, tütünden alınan ÖTV yüzde 107.4 oranında artmış. Toplam vergi tahsilatının yüzde 75’i adaletsiz dolaylı vergiler, yüzde 25’lik bölümü de dolaysız (gelir ve kurumlar vergisi) vergilerden oluşuyor. Her 100 TL vergi tahsilatının 60 TL’sinin katma değer vergisi ve Özel Tüketim Vergisi tahsilatından ibaret olduğu gerçeği, Türkiye’de vergi adaletsizliğinin zirve yaptığını gösteriyor.

Yukarıdaki tablo, Türkiye’de verginin yeterince tabana yayıldığını hatta tabana yapıştığını göstermektedir. Toplam vergi gelirleri içinde yüzde 20’lik bir orana sahip olan gelir vergisinin yüzde 60’ında ücretlilerden kaynakta kesilen Gelir Vergisi olması karşısında, gelir dağılımında adaleti sağlama fonksiyonu yüklenen vergilerin adaletsiz dolaylı vergiler yolu ile gelir dağılımını daha da bozan bir araca dönüştüğü görülmektedir.

Bugünlerde, ev satışlarında 5 yıl sonra satış halinde tanınan vergi istisnasının, mesken kiralama gelirlerine tanınan istisnanın kaldırılacağı ve Asgari Kurumlar Vergisi getirileceğine ilişkin haberlere bakınca; “aynı hamam aynı tas” anlayışının devam ettiğini görüyorum. Nüfusun yüzde 1’inin yaratılan gelirin yüzde 40’ını aldığı bir ülkede; “nereden buldun” sorusunun sorulamadığı, paranın takip edilemediği bir düzende ısrar etmek, adaletsizliği bilinçli sürdürmek demektir. (Sözcü)
REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI
Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 2024 yılı Ocak-Mayıs bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan . . .
İklim değişikliği, 21. yüzyılın en büyük çevresel sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu değişikliğin en büyük sorunlardan biri olarak . . . .
İş dünyası Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya devam ediyor. İşte yeni yayınlanan yönetmelik sonrası hangi işverenlerin . . . .
Bundan 3,800 yıl önce Hammurabi, Babil caddelerine dev tabletler asmış ve üzerine şunu yazmıştı; “Vergi vermeyenin kellesi gider.” . . . .
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, haftanın sohbetinde, yeni vergi düzenlemelerine ilişkin taslağı tartıştı.
AK Parti’nin bugünkü MYK toplantısında son hali verilmesi beklenen vergi paketine ilişkin taslaktan, yapılan son dakika değişikliği ile . . . .
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Protokol davetlilerimizin, üyelerimizin ve stajyerlerimizin katılacağı Kurban Bayramı, bayramlaşma programımız 24.06.2024 Pazartesi 15:00’de
Muhasebe bir İşletmenin finansal Faaliyetlerini kaydetmek, sınıflandırmak, raporlamak ve analiz etme için kullanılan bir süreçtir.
Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.
Ticarete atılırken şirket kurmayı düşünenlerden veya kurulu şirketi doğru şirket tipi mi diye tereddütü olanlardan yoğun olarak gelen bir . . . . . .
Harç, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmalarını sağlamak amacıyla ya da . . . .
Sevdiklerinizle Birlikte Sağlık, Mutluluk ve Huzur Dolu Nice Bayramlar Dileriz.
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Başkan ve Yönetim Kurulu Değişti.
13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali . . . . .
2006-2008 yılları arasında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu ile tüm sosyal sigorta kurumları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tek çatı . . .
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Tüketim Harcaması 2023 bültenini 11 Haziran 2024’te internet sitesinde yayımladı.