Vergide sadeleştirme
20 Ekim 2020 Salı
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında,
Vergide sadeleştirme
Vergide sadeleştirme

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren vergi yasalarının hazırlanması aşamasında konuyla ilgili olanların görüşlerinin alınması, vergilendirmede sürecinin başarıyla uygulanmasında önemli bir etkendir" ifadelerini kullandı.

TÜRMOB Genel Başkanı /Emre Kartaloğlu 

Vergilendirme gerek ülkemizde gerekse dünyada en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Ekonominin dinamiklerini vergi sistemleri ve uygulamaları çok yakından etkilemektedir. Bu yüzden vergi sisteminin güncel durumu kavrayabilmesi ve ekonominin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi oldukça önemlidir.

Vergilendirme yetkisi devletin mali egemenliğinin temel göstergesidir. Kamu harcamalarının finanse edilmesine yönelik kullanılmasının yanında mükelleflerin vergi ödemenin getirdiği sorumlulukla, mükellef haklarına sahip olması bakımından önem taşımaktadır.

Mükellefleri, vergilerini tam ve zamanında ödemelerine sevk eden en önemli unsur, adaletli ve eşitlik ilkesine dayanan bir vergi sisteminin varlığıdır. Bu ilkelere sahip olmayan bir vergi sistemi, toplum içinde huzursuzluklara ve bilinçli veya bilinçsiz olarak vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde sorunlara neden olacaktır. Bu nedenlerle vergilendirme sürecinin özenle düzenlenmesi ve bu kurallara herkesin uymasının sağlanması gerekmektedir.

Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Programın Eylemler ve Projeler bölümünde, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için önümüzdeki yılın sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi sistemine yönelik sadeleştirme yapılması planlandı.

Ekonomik programda bu planlama, “Vergiye gönüllü uyumun ve iş yapma kolaylığının artırılmasına yönelik olarak vergi beyannameleri gözden geçirilecek, mükelleflerin ve meslek mensuplarının görüşleri doğrultusunda sadeleştirilecektir” ifadesi ile yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vergi yolculuğunda, aşarın kaldırılması, 1950’li yıllarda Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gibi gelişmiş vergi yasalarının uygulamaya girmesi daha sonra 1985 yılında katma değer vergisinin, 1982 yılında idari yargı alanında yapılan reformlar, 1989 yılında mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşması ve 2002 yılında özel tüketim vergisinin uygulamaya girmesi önemli dönemeçler olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’de halen uygulanmakta olan vergi sistemi, 1950 yılında gerçekleştirilen vergi reformuyla oluşturulmuştur. Ancak o tarihten bu yana vergi yasalarında yapılan değişiklikler ve vergi idaresince yapılan ikincil düzenlemeler, vergi sisteminin bütünlüğünün bozulmasına ve uygulamalar arasında çelişkili durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyümesi, dijitalleşme ve yurtdışıyla bağlantılı çalışan yükümlü sayısının artması ile hem vergi, hem muhasebe uygulamaları açısından yeni yasal düzenlemelere ve uygulamalara olan gereksinimi artırmıştır.

Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren vergi yasalarının hazırlanması aşamasında konuyla ilgili olanların görüşlerinin alınması, daha sonrasında vergilendirmede sürecinin başarıyla uygulanmasında önemli bir etkendir. Bu kapsamda, Yeni Ekonomik Programda yer alan sadeleştirme yaklaşımını ve bunu gerçekleştirirken uygulanacak olan mükelleflerin ve meslek mensuplarının görüşleri doğrultusunda sadeleştirilmesini oldukça önemsiyoruz. Vergi uygulamalarını gerçekleştiren, işletmelere değer ve fayda sağlayan mali müşavirlerin meslek örgütü olan TÜRMOB ve Odalarımızla bu çalışmaya uygulamadan gelen deneyimi ile katkı verme gayreti içerisinde olacaktır. (Dünya)
1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi işlemlerde de geçerli olacak.
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Meslek ve Meslek Mensupları Adına Çalışan Çınarlarımızdan İbrahim Ulusoy' u Kaybettik.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak.
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...