WHATSAPP Yazışmaları Delil Olur mu ?
06 Aralık 2021 Pazartesi
Özge Özgüroğlu
Teknolojinin her an geliştiği ve ticari hayatın da buna paralel bir hızla ilerlediği, bir işlemin hızla yapılmasının çok önem arz ettiği günümüzde pek çok anlaşma, muvafakat, talimat işlemleri elektronik yazışmalar üzerinden yapılıyor.
WHATSAPP Yazışmaları Delil Olur mu ?

Av.Özge Özgüroğlu

Teknolojinin her an geliştiği ve ticari hayatın da buna paralel bir hızla ilerlediği, bir işlemin hızla yapılmasının çok önem arz ettiği günümüzde pek çok anlaşma, muvafakat, talimat işlemleri elektronik yazışmalar üzerinden yapılıyor.

Peki bu yazışmaların hukuki ihtilaf söz konusu olduğunda delil olma yeterlilikleri nedir bunu inceleyelim.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 199. maddesi ”Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” Hükmüne amirdir. 

Bu düzenleme ile mail yazışmaları, Whatsapp yazışmaları, Facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge olarak kabul edilmiştir. 

O halde “belge” nedir?

Bilgi taşıyıcısı olabilen her şey belgedir.  Fakat her bilgi taşıyıcısı değil sadece uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli olanlar yargılama hukuku anlamında belge sayılmıştır.

Fakat bu şartları sağlasa dahi her belge Hukuk Muhakemeleri Kanunu md: 200 anlamında senet sayılmaz.

Yani senet kavramı yanında, bir üst kavram olarak “belge” kavramı kabul edilmişse de senet kesin delil olmakla birlikte, belge kesin delil olmak zorunda değildir. 

Bu bağlamda yargılama hukuku anlamında bir belgenin kesin veya takdiri delil vasfını haiz olup olmadığı düzenleyene, belgenin içeriğine ve taşıdığı diğer unsurlara bağlı olarak değişecektir. Bu demektir ki hukuki ihtilafın niteliğine göre “belge” nin yanı sıra başkaca ispata yarar bilgi ve belgelere gerek olabilecektir.

Gerçekten Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/1014E. 2020/4488K. Sayılı ilamında bir alacak davası üzerine verdiği kararda Whatsapp, Facebook gibi elektronik ortamda yapılan yazışmaların alacak davasında belge ve delil niteliğinde olduğunu kabul etmişken, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/50E. 2021/33K. Sayılı ilamında bankanın tek taraflı olarak düzenlediği kendi elektronik kayıtları HMK md. 199 anlamında belge niteliği taşısa dahi senet olarak kabul edilemeyeceği için tek başına bu belge ile ispatın mümkün olmadığına karar vermiştir. 

Bu iki örnekten de anlaşılacağı gibi çağa ayak uydurmanın önemi aşikar olsa da çok sevdiğim bir yabancı terim olan “old school” çalışmanın da zarardan çok yararı olabilecektir.
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Marmara Üniversitesi İ. İ. B. İstanbul Yüksek Ticaret F. Mezunlar Derneği İstanbul Şube Başkanlığından
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde Dönem Sonu İşlemleri ve Özellik Arz Eden Hususlar Tüm yönleriyle E-defter E-fatura ve E-İrsaliyeye Geçiş Süreci konulu kahvaltılı eğitim toplantımız Uyumsoft sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.
Yeni Dernek Merkezimizin (Şubemizin) Açılışında Sizleri Aramızda Görmekten Onur Duyarız.
Dr. SMMM Mete Akyol'la "Kriz ve Krizlerin Finansal Tablolara Etkisi" Canlı Yayında Masaya Yatırılacaktır.