Kat karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi gerçek veya tüzel kişiler arsalarını müteahhide vermekte, bunun karşılığında da arsa üzerine müteahhit tarafından yapılan konut ya da işyerlerinin bir bölümünü almakta iken;
Danıştay, yazımın başlığındaki konuda nihayet bir karar verdi. Yapılacak uygulama ve yeni kararlarla konu tam olarak açıklığa kavuşacaktır.
Çoğu zaman, gayrimenkulün değerinin tapuda düşük gösterilmesi hem alıcı hem de satıcıya, farklı nedenlerle, o an için ceplerinden daha az para da çıkacağı için çok cazip gelir ve gerçek satış bedeli yerine tapuda daha düşük bir bedel gösterilir.
Bir hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olabilmek için altı ayı kayıtlı olduğu baronun bulunduğu yer adliyesinde, altı ayı ise en az beş senelik tecrübeye sahip bir avukatın yanında olmak üzere toplam bir sene staj yapma şartı bulunmaktadır.
Kadın işçinin emzirme izni ne kadardır? Kadın işçiye bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat emzirme izni verilir.
Herkes medeni haklarını, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanma hakkına sahiptir.
“Baba sana geldim. Bedenimi kendi isteğimle vatanıma, Hellen toprağına sunmak istiyorum. Bu yönde tanrı buyruğu olduğuna göre,
Yine bir seçimli Genel Kurul yaklaşırken, Anılardan bir hatırlatma yapmak istedim.
Ticari işletmelere; amacına yönelik kredi kullandırılmasıyla ilgili yayımlanan BDDK kararlarının uygulanmasında yaşanan sorunlar çözüm bekliyor.
2021 yılını iyisiyle kötüsüyle tamamladığımız bu günlerde, 2022 yılına dair umutlarımız ve hayallerimizle ilgili temennilerde bulunduk.
7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de 01.07.2022 tarihinde kabul edildi.
9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.
Bilindiği üzere yaklaşık son otuz yıllık süreçte bilişim ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve 1980 li yıllarda internetin kullanılmaya başlaması ve . . . .
Değişen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunuyla 01.01.2014 tarihinden itibaren;
11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Finansman Gider Kısıtlama Tablosu
Meslektaşlarımız geniş çerçeveyi kapsayan devamlı değişken mevzuat ve beş bölümlük geniş sorumlulukları
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şu anda yaşanan en büyük sorunlardan birisi, konut fiyatları ile konut kiralarındaki artışlar.
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Enerji yatırımına yönelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) yatırımları, teşvik mevzuatı kapsamında sadece Genel Teşvik Belgesi desteklerinden (KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti) yararlanırken, 24.02.2022 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile Bölgesel Teşvik Belgesi desteklerinden yararlanmaya başladı.
Yine bir dönem sonu ve yine bir telaş var muhasebe meslek camiasında. Bu telaş, aylık beyanları yetiştirme telaşı değil tabii ki;
Sizlerden gelen yoğun istek ve talepler doğrultusunda, bundan sonraki makalelerimin, daha çok kitlelere hitap edebilmesi ve anlaşılabilir olması amacıyla sosyal ve teknik olmak üzere iki bölüm halinde sürdürmeye devam edeceğimi bilmenizi isterim.
Türkiye 4-5 aydır Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile yatıp kalkıyor. Ak Parti hükümeti “siyasi hayatımız pahasına da olsa EYT ile ilgili düzenleme yapamayız” derken birden bire çark ederek bu konuda düzenleme yapacağını söylediği günden beri gündem hep EYT oldu.
REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
30. Adalet ve Demokrasi Haftasında Uğur Mumcu Sesleniyor Konusunda Barış Terkoğlu 'nu Ağırlıyor
Felsefe Erdem Siyaset Konusunda Prof. Dr. Örsan K.Öymen'le Üyelerini Buluşturuyor
Geleneksel Kahvaltılı Etkinliğinde Üsküdar Cemile Sultan Korusu Kış Bahçesinde Bir Araya Geliyor.