Yeni Kanunların Getirdikleri
08 Şubat 2012 Çarşamba
İ. Ekrem Erşahin
Yeni T.T.K 13.01.2011 tarihinde çıktı, yürürlük için bir kısmı 01.07.2012 tarihinde, muhasebe kayıtları ve TFRS Standartlarına göre çıkarılacak finansal tablolar

Yeni Kanunların Getirdikleri

Yeni T.T.K 13.01.2011 tarihinde çıktı, yürürlük için bir kısmı 01.07.2012 tarihinde, muhasebe kayıtları ve TFRS Standartlarına göre çıkarılacak finansal tablolar 01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Ancak finansal tablolar bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanması zorunluluktur. Onun için 31.12.2012 tarihli tablolarında TFRS ile uyumlu olması gerek. Bunun için hazırlıklar süratle tamamlanmalı.

İnternet sitesi zorunluluğu 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Cezai sorumluluğu vardır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ekonomide ve şirketler dünyasında çok önemli bir noktaya geçinmiştir. Bu bir milattır. Getirilen radikal değişikler nedeni ile köklü değişime uğramak kaçınılmazdır. Şirketler ayakta kalmak ve bu durumdan güçlü çıkabilmek için denetim ve kurumsallaşmaya kendilerini hazırlamalıdır. Denetim konusunda gerekli standartlara uyum sağlamak gerekir. Özellikle denetim uygulamaları büyük bir çoğunluk için yeni bir konudur. Kurumsallaşma ise herkesin yararına olacak; kurumsal yönetim kamu görevini ve şeffaflık ilkelerini hayata geçirecek. Finansal raporlama standartlarının uygulaması gibi pek çok konu hayatımıza girmektedir.

• Dönemsellik, tahakkuk ve devamlılık esasları ile denetim

• Ticarette kullanılan tanımlar ve hukuksal problemler bitecek

• Çağdaş anlayış ile dünyada bulunan ticaret kanunlarına uygun olacak

• Artık vergi için mali bilanço düzenlenmeyecek

• Denetlenen ve karşılaştırılabilir finansal tablolar olacak (Nakit akım Tablosu- Öz varlık Tablosu gibi)

• 7 adet UFRS/ TFRS – 31 adet UMS/ TMS uygulanacak ayrıca 35 adet KOBİ/TFRS oldu

• Kurumsal kimlik gelecek


GÖSTERMELİK DENETÇİLİK OLMAYACAK

• Kurum- Kuruluş- Ortak- İşçi gibi herkes arasında güvensizlik ortadan kalkacak

• Risk tanımlama, önleme ve risk faktörleri belirleme gündeme gelecek

• Ben yaptım oldu diyenlerin olmayacağı bir ticaret olacak

HAZIRLIKLAR

Şirketler şu ana kadar Yeni Türk Ticaret kanununa ait herhangi bir adım attılar mı? Uyum çalışmalarına ne zaman başlayacaklar? Kalan süre şirketler ve çalışanları için yeterli olacak mı? Bu işlemlere erken başlayanlar farklı bir avantaj ve rekabet üstünlüğü elde edeceklerdir.

Bazı büyük şirketlerin eğitim programlarına başladıkları halde, küçük ve orta ölçekli şirketlerin herhangi bir hazırlığa girişmedikleri görülmektedir. Hâlbuki kamu kesiminde hazırlıklar hızlı başladı ve bitmek üzere bu hazırlıkların neler olduğuna bir bakalım.

I. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

1)    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber kim mikro, kim KOBİ, kim büyük ölçekli olduğu belirleniyor.

2)    T.T.K hazırlık kampı gerçekleşti ve iç yapılanması tamamlandı. 4 komisyon oluştu bunlar, Ticaret Sicili, Denetim, Elektronik İşlemler ve Sermaye Şirketleri Komisyonu

3) İlk komisyon MERSİS Projesini devreye soktu. Ticaret sicili örnek olarak Mersin ilinde başladı. Tüm Türkiye çapına yayılacak.

4) İkincilik mevzuat 25 yönetmelik birkaç tüzük ve tebliğler için ilgili kurumlara uyum içinde ve yakında(Ocak/2012’de) yayınlanacak.

II. MALİYE BAKANLIĞI

Genel kanı, bu kanuna en çok direnç gösterecek diye beklenirken uygulama hiç öyle olmadı ve T.T.K ya en iyi hazırlanan kurum oldu.

1) T.T.K için Denetim ve Uyum Daire Başkanlığı 2 ayrı müdürlük oluşturdu.  Bunlar; Denetim Koordinasyonu ve Muhasebe Uygulamaları Müdürlüğüdür.

2) Vergi konseyi tarafından hazırlanan yeni Vergi Usul Kanunu tasarısı görücüye çıktı. Bu düzenleme yapılmazsa Ticaret Kanunu ve TFRS ye göre bir birde eski Vergi Usul Kanunu ve muhasebe uygulama tebliğine göre 2 defter tutmak zorunda kalacaktır. Ayrıca, değerleme ilkesi, enflasyon düzeltmesi, finansal kiralama işlemleri, amortisman işlemleri, borç alacak güncellemeleri kıdem tazminatı v.s gibi konular detaylıca incelenecektir.

3) Gelir Vergisi Kanunu yeniden hazırlanıyor.

III. TURMOB (Türkiye Muhasebeler Odaları Birliği )

Çalışmalarını 2 ayrı bölümde yürütüyor.

1.Bölüm: Mevzuatla ilgili olarak hem TMSK hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile aktif çalışmalar sürdürüyor Maliye Bakanlığına da görüş bildiriyor.

2.Bölüm: En önemli öncelik eğitim konusudur. Ve bu konuda dev adımlar atılmıştır. Bu bölümde 3 komisyona ayrılmıştır. 1- TTK Kanunu,2-TFRS ve 3-Denetim Standartları gibi 3 konudur. Türkiye çapında seçilmiş Temmuz 2011’den itibaren 200 kişi. Şu anda 85 bin meslek mensuplarını eğitmek üzere yoğun bir eğitim görmekteler Aralık 2011 ayında kurslar başlayacak. Meslekte etik kurallar yayınlandı.

IV. T.M.S.K (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu)

Bir yandan hesap planlarını TFRS lere uygun hale getiriyor. Ayrı komisyon kuruldu taslak hazır. Bir yandan da TMS/ TFRS ve KOBİ TFRS yi 01.11.2010 tarihinde yayınlandı. Finansal tablo düzenlemelerinin tebliğlerini yayınladı ve lav oldu.

                                                         SONUÇ

a) Kurumlar bu çalışma temposu ile 2012 yılının ikinci yarısından itibaren T.T.K için hazır hale geleceklerdir.

b) Muhasebe ve Denetim mesleği içinde olan kişiler özel hazırlık kurslarına gidiyorlar. Mecburi eğitimden önce

c) Şirketler ise bu kanunun erteleneceğini beklemek yerine, süratle hazırlanmaları daha doğru olacaktır.

LÜTFEN ŞU SORULARA CEVAP BULMAYA ÇALIŞIN(ANKET)

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre denetçi yöneticiyi(1 kişi bile olsa) görevinden edebiliyor, ama şirket denetçiyi görevden alamıyor. (4 gün içinde istifası gerek.)

1- Tüm A.Ş ve Ltd Şirketlerde denetim zorunlu. Denetlenmeyenlere hapis cezası var. Denetçiniz kim olacak? Kısıtlar var.

2- Muhasebe sisteminiz TFRS ye hazır mı? Personelin eğitimini kim verecek? Yeni tabloları hazırlayabilecekler mi?

Dip notlar çok önemli.

3- Faaliyet Raporunu kim yazacak?(çok özel)

4- Genel Kurulları kim yapacak?

5- Kurumsal Denetim İlkeleri ne olacak?

6- İç Denetim İlkeleri hakkında neler biliyorsunuz?

7- Risk Faktörü kim tespit edecek? Risk faktörü yazılmayan rapora olumlu görüş yok

8- Dünyada Basel III. çıktı birkaç defa ertelenen Basel II. yi kim uygulayacak? Yoksa yüksek faiz ödeyip beklide kredi alamayacaksınız kredi notu nedir?

9- Yeni Vergi Usul Kanunu (Taslak 175 Md) Yeminli Müşavirlik mecbur olacak. YMM Kim olacak?

10- İşletmenizin alacakları arasında tahsiline şüphe duyduğunuz mahkeme aşamasına getirmediğiniz alacaklarınız var mı?

11- İşletmenizin stokları nasıl, aşırı değerlenmiş mi? Elden çıkardığınız ya da değeri düşen var mı?

12- İşletmenizin Demirbaş makine parkı nasıl? Elden çıkarırsanız defter değerinden aşağıda mı? Kur farkı v.s ile değerleri arttırılmış mı?

13- Müşteri ve satıcılar da vadeli çek kullanıyor musunuz?

14- Geçmiş yıl zararları var mı?

Bu soruları onlarca değil yüzlerce arttırabiliriz.

GENEL OLARAK MALİ TABLOLARINIZIN GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

Yukarıda bahsettiğim kuralları gözden geçirerek ve dikkate alarak zaman geçirmeden ve bu düzenlemelere uyum sağlaması ve hazırlıkları buna göre yapılması büyük önem arz etmektedir.

            EĞİTİM( Bu Bölüm Daha Ziyade Muhasebe Meslek Mensupları için)

Aşağıda bu kanunda geçen yıl (Ocak 2011) tarihinde yayımladığım uzun bir yazının sadece bir kısmını tekrar buraya aldıktan sonra durumu biraz daha geniş olarak açıklamaya çalışacağım

Şirket Ortakları, Yöneticiler: Derhal avukatınız ve mali müşavirinizi çağırın olacakları ve olacakların şirketiniz üzerinde yarattığı etkileri masaya yatırın yol haritanızı belirleyin.

Muhasebe Sorumlularınıza, en kısa ve pratik yoldan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının öğrenimini sağlayın Hazırlanın Çünkü Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu tasarıları yürürlüğe girdiğinde, günlük yaşantımızda da önemli yansımaları olacak.

Kısacık bir zaman ayırıp bu konuları bilgilerinize sunmak konusunda yardımcı olduğumu umut ediyor, ileride birlikte çalışmak ümidi ile iyi çalışmalar diliyorum.

BU KONUDA DAHA FAZLA BİLGİLENMEK VE YENİ ÇIKAN KANUNLAR VE TEBLİĞLER HAKKINDA PERSONELİNİZE EĞİTİM VERMEK AMACI İLE AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ İNCELEMENİZDE YARAR GÖRMEKTEYİM.

EĞİTİMİ VERİLECEK OLAN DERSLER VE KONULAR:

Türk Ticaret Kanunu (Şirketler ve Denetim Hukuku) ve iç Kontrol Sistemi -İç Denetim Standartları
Kurumsal Yönetim -Risk Yönetimi ve UFRS - TMS Raporlama Standartları ile BASEL (SPK ve BBDK) ve Borçlar Kanunu

Muhasebe mesleğinin ilgi alanı giderek artacak ve denetim uygulaması yeni bir konu olduğundan çok önemlidir. Şirketlerin yeni süreçte bir hukukçusu, denetçisi ve danışmanı olması gerekecek.  Tabiî ki bu bir maliyet oluşturacaktır. Şimdi patronlar;

1) Bağımlı veya Bağımsız Defter tutan muhasebeci mali müşavir

2) Bağımsız denetimi yapan mali müşavir veya yeminli mali müşavir

3) Tam tasdikini yapan YMM’e ayrı ayrı paramı verecek?

YMM ile anlaşarak 3 müşaviri 2’ye indirmek mümkün. Şirket yöneticilerine veya yönetim kurulları, şirket müdürleri bu değişikliklere ilişkin şirketlerin durumlarını değerlendirip yol haritalarını belirlemeli aksi halde hukuki ve cezai sorumluluklar açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Basel II’ye  göre ve kredi kullanma imkanını kaybeder.

I. HANGİ KONUDA EĞİTİM ALMALIYIZ

1-Türkiye finansal raporlama standartlarının uygulanması 

 a)TMS ve TFRS ve KOBİ TFRS (35 ayrı bölüm)

b)yeni tek düzen hesap planı ve yeni mali tablolar formatı

2- Bağımsız Denetim İşlemlerinin Uygulanması

2/1 a) Türk Ticaret Kanunu(şirketler ve denetim)

        b) Kurumsal Yönetim ülkeleri varsa aile anayasası 

        c) Risk Faktörleri komitesi 

        d) İç Denetim Rapor ve Komitesi 

        e) Basel II. Hatta III. Çıktı.

2/2 Denetim standartları (etik kurallar) yayınlandı denetim nasıl olacak?

3- Mali Kanunlar: Yeni Vergi Usul Kanunu-taslak hazır

                              Yeni Gelir Usul Kanunu- hazırlanıyor

4-Diğer Kanunlar: Hukuk Mahkemeleri Usul Hukuku 

                             Bürolar Kanunu

Peki, kimden hangi kurumdan eğitim almalıyız?

Turmob’un yapacağı mecburi eğitim ve imtihan 120 saat 1300 sayfalık bu yeterli olmazsa diğer yerlerde

- Üniversiteler de yüksek Lisans veya kurs olarak

- Denetim Şirketleri (eğer veriyorlarsa)

- Meslek Odaları

- Münferit kurs ve eğitim şirketleri özel kuruluşlar çok pahalı 340,00TL gibi.

Eğitime gidince her şey hal olacak mı?

Sadece eğitimle öğrenilmesi yeterli değil eğitim bir bakış açısı verir. Halka açık şirketlerin rapor ve tablolarını okuyup eğitimle karşılaştırın. Yani uygulama ile eğitimi örtüştürün. Uygulamaya ağırlık verin Excel dosyasında kafasını gözünü yara yara mizanları TFRS’ YE geçirin düzeltme kayıtlarını yapın ve bir uzmana gösterin pes etmeyin sıkılmayın kaytarmayın yazılmış faaliyet raporları Bağımsız Denetim Raporlarını inceleyin. Düzeltme maddeleri oluşturun.

Bence en iyisi ‘’Muhasebe Koçu İle Anlaşın’’

Önce ekteki koçluk Mentorluk hakkındaki yazımı okumanız da fayda var. O zaman bu bölümü daha iyi anlayabilirsiniz.

İyi bir muhasebe düzeni, kurum ve işletmelerin batmasını çabuklaştıran önemli bir silahtır. Muhasebe öğretiminin tamamlanmasıyla birlikte, bu bilgilerin iş hayatında nasıl kullanılabileceğini bilebilmek bambaşka bir uzmanlık gerektirir.

Muhasebe koçluğu: muhasebe servislerinin ve ekiplerinin alışkanlıklarını değiştirerek gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak ve devamlı değişiklikleri bildiren ve mesleki hedefler koyarak, bunların uygulanmasını sağlar ve tam bir ekip çalışması yapar. Tıpkı basketbol sporunda olduğu gibi

Ben bu işe de talibim.. Bilgilerinize arz olunur. Daha detaylı görüşmek isterseniz randevulaşalım. 

6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.