Yeni T.T.K İle Bilişim Uygulamaları Ve Şirketlerde Dijital Ortam Süreci
28 Ekim 2012 Pazar
Numan SAĞ
Yeni TTK ile birlikte bilişim uygulamaları da devreye girdi .Dijital şirketler diye tanımlayabilecegimiz şirketlerin Genel Kurul ,Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım 01.01.2013 tarihinden itibaren mümkün olabilecek.

Yeni T.T.K İle Bilişim Uygulamaları  Ve Şirketlerde  Dijital  Ortam Süreci

Numan SAĞ
SM Mali Müşavir
Mali Müşavirler Meslek Komitesi
İto Meclis Üyesi

     Yeni TTK ile birlikte bilişim uygulamaları da devreye girdi .Dijital şirketler diye tanımlayabilecegimiz şirketlerin Genel Kurul ,Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım 01.01.2013 tarihinden itibaren mümkün olabilecek.

Kısa adı MERSİS olarak adlandırılan bu sistem; Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı tarafından ilk defa İzmir ilinde pilot il olarak uygulamaya başlatıldı.Bu sisteme göre tüm ticaret sicili işlemleri de elektronik ortamda yapılacak.
Ülkemizde bulunan tüm işletmelere Mersis uygulaması ile beraber birer anahtar numara verilecektir.
Bu uygulama kapsamında ülkemizde bulunan 238 Ticaret Sicil Müdürlügü Mersis projesi kapsamında yeniden yapılandırılması pilanlanmaktadır.

Hem ticari işletmeler,hem de üçüncü kişiler ticaret sicilinde aleni olan bilgilere doğru,güvenilir ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda ulaşabileceklerdir.

Yine bu uygulama ile Meslek Mensupları veya ilgilisi yerinden veya ofisinden 10-15 dakika    gibi kısa sürede şirket kurulabilecek, güvenilir e-imza ile şube açılışı,kapanışı,terkin,tasfiye,ana sözleşme degişikliği gibi bir çok uygulamayı yapabileceklerdir.

Bir başka dijital uygulama ise ;Yeni TTK'nın 1527'nci maddesi ile elektronik ortamda genel kurul yapılmasının önü yasal olarak açılmıştır.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 28.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve
1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
.
Bu yönetmelik ile öncelikle payları borsada işlem gören şirketlerin genel kurul üyeleri merkezi kayıt kuruluşunun sunduğu ve düzenlediği elektronik alt yapı aracılıgı ile elektronik ortamda genel kurula katılarak iradelerini yansıtabileceklerdir.

Yukarıda da belirtildiği gibi payları borsada işlem gören şirketlerin genel kuruları dijital ortamda yapılacak olup diger şirketlerin genel kurulları eskiden oldugu gibi fiziki ortamda genel kurullarını yapmaya devam edeceklerdir.

Ancak ;teknik alt yapısını düzenleyen şirketler de TTK düzenlemelerine uygun olarak elektronik ortamda genel kurula katılma ,oy kullanma işlemlerini yönetmeliğe uygun gerçekleştireceklerdir.

6102 sayılı TTK  1527'nci madde düzenlemesine göre, şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.

Elektronik ortamda genel kurul ve kurula katılma elektronik imza ile yapılır. Çok ortaklı şirketlerde karar süreçlerine katılım şirketin demokratikliğini,şirket verimligini artıracagı ideal gelişme olarak adlandırılabilir.

Genel Kurul sürecinin ve Genel Kurula katılmaya ilişkin en az 60 gün kuralı ise uygulamalara geçildiğinde görülecektir.

6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
Finansal Piyasalarda VİOP & Teknik Analiz Eğitimi
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.