Yeniden Vergi Affı Geliyor
02 Ağustos 2016 Salı
Emsal Özcan
(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemeleri ile yeniden vergi affı geliyor.)

Yeniden Vergi Affı Geliyor…

(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemeleri ile yeniden vergi affı geliyor.) 

Bilindiği üzere Maliye Bakanının açıkladığı VERGİ AFFI KANUNU ya da BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek, TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Muhtemelen Ağustos 2016 ayı sonuna kadar yasa kabul edilmiş olacaktır. Kanun teklifinde; vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemelerine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

Adı geçen kanun ile ilgili olarak mükelleflere ne tür kolaylıklar getirildiği işbu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Öncelikle kanun kapsamına giren vergileri belirtmek gerekmektedir. 


21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Marmara Üniversitesi İ. İ. B. İstanbul Yüksek Ticaret F. Mezunlar Derneği İstanbul Şube Başkanlığından
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde Dönem Sonu İşlemleri ve Özellik Arz Eden Hususlar Tüm yönleriyle E-defter E-fatura ve E-İrsaliyeye Geçiş Süreci konulu kahvaltılı eğitim toplantımız Uyumsoft sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.
Yeni Dernek Merkezimizin (Şubemizin) Açılışında Sizleri Aramızda Görmekten Onur Duyarız.
Dr. SMMM Mete Akyol'la "Kriz ve Krizlerin Finansal Tablolara Etkisi" Canlı Yayında Masaya Yatırılacaktır.