Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.
17 Ekim 2020 Cumartesi
16.10.2020 tarihinde TBMM’ne gönderilen tasarı ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılması teklif edilmektedir.
Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.

Yeniden Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor.


Emsal ÖZCAN
Yeminli Mali Müşavir

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

16.10.2020 tarihinde TBMM’ne gönderilen tasarı ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılması teklif edilmektedir.

1.İşsizlik Ödeneğinden Faydalanan ve yeniden işe giren sigortalının işveren prim ve sigortalı hisseleri İşsizlik Fonundan karşılanacak.

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğinden yararlananlar,90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde en az 12 ay çalışmaları halinde, işsizlik ödeneği aldığı dönemin için sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacak.

2. Sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin İşsizlik Fonundan karşılanması süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacak.

3.İlave işçi alınması halinde sigortalı ve işveren hisseleri, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere tamamı 31.12.2023 tarihine kadar İşsizlik Fonundan karşılanacak.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 19,21 ve 22 maddelerinde belirtilen teşviklere ilişkin sigortalı ve işveren hisseleri, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere tamamı 31.12.2023 tarihine kadar İşsizlik Fonundan karşılanacak.

4. Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları 30.06.2021 tarihine kadar uzatılacak.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 23 ve 26 maddelerinde belirtilen kısa çalışma başvuruları 30.06.2021 tarihine kadar uzatılacak.

5.Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların, bir ay içerisinde bildirilmeleri halinde tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek sağlanacak.

6.2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigorta primi yapılan ayda/dönemdeki sigortalı sayısına ilave edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverene primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek sağlanacak.

7.Sanayi tipi ve seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmaksızın Evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmakta.

8.Mal ve hizmet ihracatından elde edilen hasılatın yarısı gelir vergisi beyannamesindeki matrahından indirilecek.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89’uncu maddesine ilave yapılarak

9.Tam mükellef sermaye şirketlerinin hisse senetlerinin satışında vergi tevkifatı uygulanacak. (%15)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94’uncu maddesi 3’üncü fıkrasına ilave yapılarak

10.Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin 9/10 u mahsup edilecek.

11.Opsiyon sözleşmeleri ile döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmelerden %15 tevkifat olan yapılacak.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’inci maddesine ilave yapılarak

12.At Yarışları Hakkında Kanuna göre Lisans sahibi olan kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ödenen ücretlerden %20 oranında tevkifat yapılacak.

13.Tam süreli çalışıyorken işyerinin kısa süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışanın kısmi süreli olarak başka bir işyerinde çalışması ve en az 6 ay süre geçmesi şartıyla Gelir Vergisinden istisna uygulanacak.

14.Yurtdışında bulunan para,altın,döviz,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka ve aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

15. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2025 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununu istisnası devam edecek.

16. İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi katma değer vergisinden (31.12.2023 tarihine kadar) müstesnadır.

17.Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması zorunlu hale getiriliyor.

18.Turizm belgesi sahibi bulunan tesislerin ecrimisilleri bir yıl ertelenebilecek.

19.Kurumlar Vergisi Kanunu Oranında 5 puan değişiklik yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.

20.Dijital Hizmet Vergisi uygulaması 01.01.2022 tarihine erteleniyor.
1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi işlemlerde de geçerli olacak.
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Meslek ve Meslek Mensupları Adına Çalışan Çınarlarımızdan İbrahim Ulusoy' u Kaybettik.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak.
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...