Yine çalışan değil işveren düşünüldü
08 Şubat 2021 Pazartesi
Yapılan düzenleme ile teknokentlerde çalışanların vergi istisnası kaldırıldı, işverene stopaj teşviki getirildi…
Yine çalışan değil işveren düşünüldü
Yine çalışan değil işveren düşünüldü

Nedim Türkmen - (Sözcü)

ÇALIŞMA BARIŞINI BOZUCU DÜZENLEME İŞÇİLERİ ÜZECEK

Yapılan düzenleme ile teknokentlerde çalışanların vergi istisnası kaldırıldı, işverene stopaj teşviki getirildi…


3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de “7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Bu Kanun ile; Ar-Ge ve yenilik sistemini günün ihtiyaç ve koşullarına daha uygun hale getirmek amacıyla; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapıldı.

MEVCUT DURUM…

2001 yılında yayınlanan 4691 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Ocak 2021 itibarıyla; toplam 87 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden 72'si faaliyetine devam etmekte, 15'i ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle halihazırda faaliyete geçmemişlerdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ocak 2021 verilerine göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin genel görünümü yandaki tablodaki gibidir.

Destek ve teşviklerden yararlanma süresi uzatıldı

Bu kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan destek ve teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı.

Yeni düzenleme ile 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın %2'si pasifte geçici bir hesapta takip edilerek, bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan (4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında) girişimcilere sermaye olarak konulması zorunlu hale getirildi.

Bu zorunluluk 01.01.2022 tarihinden itibaren geçici 2'nci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar için uygulanmak üzere, kanunun yayım tarihi olan 03.02.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, aktarılması gereken tutar yıllık 20.000.000 Türk Lirası ile sınırlı olup; bu tutar, ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaz ise, bu kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20'si vergiye tabi tutulacaktır.
 
Brüt ücret alan personele beyanname şoku…

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Yapılan düzenleme ile ücretlere ilişkin vergi istisnasından, işverenlerin faydalanmasına olanak sağlanıyor. Ayrıca, bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna.
Değişiklikten önceki uygulamada kapsama dahil olarak teknokentte çalışan personelin ücretleri tamamıyla vergiden istisna iken, bir başka deyişle özellikle brüt ücret üzerinden işvereni ile anlaşan teknokent personelleri lehine bir vergi istisnası söz konusu iken, yapılan yeni düzenleme ile bu istisna uygulamasına son verilerek, işveren lehine stopaj teşviki uygulamasına geçilmiştir.
Bu değişikliğin sonucu olarak, teknokentte çalışan ve işvereni ile brüt ücret tutarı ile anlaşan personel, eski uygulamada ücretleri vergiden istisna olduğu için hiçbir şekilde vergi ödemiyor ve yıllık beyanname vermiyordu. Yeni uygulamada; hem eline geçen ücret tutarında vergi kadar azalma meydana gelebilecek hem de Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. Maddesi hükmü çerçevesinde parasal sınırın (650 bin lira) aşılması durumunda; ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekecektir.

Yapılan bu düzenleme, teknokentlerde çalışma barışını bozucu bir etki yaratacaktır. İktidar, her zamanki gibi işverenlerin yanında yer almıştır.
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından 09/02/2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu . . .
18 ve 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslakları Gelen Görüşler de Dikkate Alınarak Güncellenmiştir.
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ilk kez evlerde ve online olarak kutlanacak. . . .
23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği . .
23 Nisan kutlamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı . . . .
Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.
İçinde bulunduğumuz ayın kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık beyanname dönemi olması dolayısıyla bende kurumlar vergisi . . . .
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi . . . .
1996-2010 Dönemi Konya SMMM Oda Başkanı, 2010-2013 Dönemi TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRMOB'un Etik Kurulu Üyesi, AHMET İÇYER’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14/04/2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş,
Mücbir sebep ilan edilmeyecek ise serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek . . .
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41’inci maddesi ile 3065 sayılı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı belediyeler, makam araçlarını itfaiye öncü aracı gibi göstererek vergi kaçırmıştır. Yapılması gereken bellidir. . . . .
7256 sayılı yapılandırma Kanununa yasal süresinde başvurmak şartıyla taksitle . . .
Pandemi yasakları sebebiyle yurtdışına gitme ya da yerleşme düşüncesi kesinlikle hız kesmedi. Gençler ülkesinin çöken sosyo-ekonomik
Gazetemizde 1 Mart 2021 tarihinde yayınlanan “Vergi Reform Paketinin ayrıntıları belli oldu!” başlıklı yazımda, kamuoyuna