Yurtdışı sitelerden alışveriş dönemi kapanıyor mu?
02 Mayıs 2022 Pazartesi
Hepimizin çok iyi hatırladığı gibi 2019 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların yurtdışı alışveriş sitelerinden . . .
Yurtdışı sitelerden alışveriş dönemi kapanıyor mu?
Yurtdışı sitelerden alışveriş dönemi kapanıyor mu?

Nedim Türkmen - (Sözcü)


Hepimizin çok iyi hatırladığı gibi 2019 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların yurtdışı alışveriş sitelerinden 2018 yılında “mektup“ adı altında posta ya da hızlı kargo ile 3 milyar Euro alışveriş yaptıklarını (bireysel ithalat) açıklamıştı. Yılda 60 milyon mektubun, 26 milyonunun Çin'den geldiği ve ucuz ürünlerde bedel ne olursa olsun 22 Euro'nun altında gösterildiği için vergi kaybı yaşandığı ifade edilerek, Mayıs 2019'da 22 Euro'luk muafiyet de kaldırılmıştı.

Bütün bu önlemlere rağmen yurtdışı alışveriş kesilmemiş ki, yeni önlemler getirildi.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303) 15.03.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu kararda, yapılan yeni düzenlemelerin 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirlemesi yapılmıştı. Dün itibarıyla bu değişikler yürürlüğe girdi. Ayrıca 22 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan “Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Tebliği” de dün yürürlüğe girdi.

NELER DEĞİŞTİ?

Bu kararın 3'üncü maddesi ile aynı kararın “Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya” başlıklı 62'nci maddesinin konumuzu ilgilendiren hükümleri aşağıdaki şekilde uygulanmaya başlamıştır.

1- Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18, (oran değiştirilmedi)

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30, (%20 uygulanıyordu)

c) 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.''

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN SİPARİŞ DAHA UCUZA GELECEK

Dün itibarıyla yürürlüğe giren yukarıdaki uygulama kapsamında, bugün yurtdışı alışveriş sitesinden 1.000 TL'lik bir parfüm siparişinin tüketiciye maliyetini hesaplayalım:


Bu ürün Fransa'dan sipariş edilirse; gümrük vergisi oranı %30 değil, %18 olarak dikkate alınacak. Bu durumda parfüm tüketiciye 1.429 TL'ye mal olacak.

Ayrıca ÖTV (IV) sayılı liste dışında sipariş verilirse; %20 ÖTV olmayacağını da tekrar hatırlatalım.

ÖNLEMLER YETERLİ OLMAMIŞ

Bireysel ithalat olarak adlandırabileceğimiz “mektup “uygulamasının; Türk perakende sektörü ve yurtiçi alışveriş siteleri için haksız rekabet yarattığı, vergi kaybı ve cari açığa neden olduğu aşikâr.

Kurlardaki olağanüstü artışlar ve ilave vergilere rağmen “mektup“ uygulamasının hâlâ sorun teşkil etmesi de ayrıca irdelenmeli.

Sadece vergi oranları artırılarak, alışveriş önlenmeye çalışılıyor söylemi doğru değil. Gönderilere yönelik muafiyet sınırı kalktığından, her bir işlem için gümrük müşaviri hizmeti almak zorunda kalınıyor. Dün yürürlüğe giren son düzenleme ile posta ve hızlı kargo şirketlerinin yetkisinin artırıldığını görüyoruz. Artık bu şirketler, ticari mahiyet arz etmeyen eşyalar için de dolaylı temsil yetkisini kullanabilecekler.

Bu ürünler ile ilgili antrepolarda beklediği süre için ardiye bedeli ödenecek. Vergilerden çok gümrük masrafları belki de sorunu çözecek gibi görülüyor.

Gümrük Bakanlığı yetkililerinden 2019-2020-2021 yıllarında yurtdışı alışveriş sitelerinden bireysel ithalat yolu ile satın alınan ürünlerin adet ve parasal değerini kamuoyu ile paylaşmalarını istirham ediyoruz.
1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yüzde 30 . . . .
7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara . . .
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Ülkemiz, 2018 yılının ortalarından itibaren döviz kurlarının yükselişini önlemek için deneme yanılma yolu ile çeşitli taktiklere başvuruyor! . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .